جاده دزپارت یا دژپارت راهی است پلکانی که در زمان سلسله هخامنشیان از ایذه تا گردنه رخ کشیده شده بود. بختیاری ها به آن، جاده دسپارت یا دسبارت می گویند.


این جاده در دوران مختلف با نام های گوناگونی مانند، دژپارت، دزپارت، پلکانی، اتابکی، سلطانی، لینچ، راه ابریشم کوچک و بختیاری نامیده شده است.

     جاده ای که بنام انگلیسی ها احداث شد در واقع ترمیم جاده دزپارت بود که پس از سالیان از ساخت آن به وسیله آنان بازسازی گردید.

     ایرانیان باستان با مهندسی و معماری منحصر به خود با وسایل اولیه جنوب ایران را به مرکز مربوط ساختند. کوهستانی و سنگلاخ بودن مسیر مانع از تسطیح و هموار کردن زمین می شد بنابراین بناچار مسیر های شیب دار و تند را به صورت سنگ فرش و پلکانی ساختند تا حیوانات باربر نیز از آن به راحتی عبور کنند.

     جاده دزپارت چند منظوره بود. این جاده علاوه بر راه استراتژیکی و بازرگانی، راهی هموار برای کوچ نشینان بختیاری و مسافرانی که در بین فلات مرکزی و خوزستان در رفت و آمد بودند، بشمار می رفت. هنوز آثار به جا مانده از این جاده در قسمت هایی چون گردنه رخ، تنگ درکش ورکش و بلوط بلند قابل مشاهده است.

     در مسیر این جاده پل های شالو، دوپلان، خراجی و کتولا قرار داشت. کاروانسراهایی نیز در مسیر جاده دزپارت ساخته شده بود.