پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

نام اندام های بدن در گویش بختیاری

  

آیا معادل فارسی اندام های ذکر شده را می دانید؟

از همتباران گرامی درخواست می شود چنانچه نام اندامی اشتباه و یا کم نوشته شده است اعلام فرمایید؟ با سپاس از همتباران ارجمند

قسمت های عمده بدن

هست hast

پوست poost 

هین hin  

...


لاش  lash 

لنگ       leng 

پا 

چلchel 

دست

کدkad

گردهgorde

شوو(شوون) show

سینه

پهلیpahli

اشکم

گردن

سرقسمت های جزئی بدن

نخوو(نخون)nekhow

انگستangost

کلکkelek

تنگه پاtange… 

پنگه پاpange… 

مچ پا

کچه پاkache…

گوزک

تهد پاtahde…

تک tek

تک پا teke…

گندلی تکgondeleye…

تیزی تک

زووی(زونی)zowi(zooni)

کشک زووی

چفتchaft

روو(رون)row(roon) 

گوهgoova

کا ka

هست کاhaste ka

بل بوز دینbalboozdin

پورین اشکم

نافه

پستوو(پستون)

مهر

دنده

هست شوو

باییbaei 

مرکmerk

کورین مرکkorine …

تهد دست

تک دست

مچ دست

تنگه دست

پنگه دست

گره انگست

قرghor 

تیشنیtishni

چالی تیشنی

پس گردن

کچهkache

کاکلی kakeli

گپgop

گلپgolop

لوlaw

نفتnoft

تی

مرزنگ

برگborg

پورین تی

شهی تیshahi …

تیگtig

درز تیگ

گوش

بلک گوشbalake …

نرمی گوش

مل mel

گلاله

پا زلفی

چکچکی

اعضاء و اندام درون بدن

رگ

پیوند

مزگ پاmazge

رُوین کوچیر

روین گپ

گدهgade

سهر رگ

ری گده

هزار هووه(هزار خونه)

دست چپ

جیرjiar(jeyar)

زهلهzahle

گردالهgordale

دل

پفpof

قرقرینghorghorin

هلق

تیر گلیtir geli

زوو(زون)

میلمmilom

دندوو(دندون)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٠:٥٦ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٥ دی ۱۳٩٠
Comments نظرات () لینک دائم