نان گور: ابتدا گندم را توسط بردر(آسیاب دستی) خرد کرده (آرد درشت) سپس خمیر آن مدتی میماند وبعد مانند توچری بر روی تابه (تَووه) قرار میدهند وبرعکس توچری تابه را وارونه میکنند تا روی آن برشته شود. یکی دیگر هم از نانها به نام دَرگَرنا که ذکر نشده بود،مانند توچری میباشد با این تفاوت که ضخیم تر وتابه را وارونه میکنند برای پخت بهتر.ممنونم ازلطف شما.