آیا از کاربرد ابزار و دست ساخته های مردان بختیاری که در زیر آمده است، اطلاعی دارید؟ به جز تعداد اندکی از ابزار و وسایل مورد استفاده که از بازارهای محلی و صنعتگران دوره گرد خریداری و تهیه می گردید، بقیه موارد دست ساخته های مردان بختیاری بوده و هست.

  تیر(tir)

  توسی(towsi)

  نکار(nekar)

  دروش(درفش) derawsh

  درگ،درک derg

  کلک(kalak)

  پل(pal)

  هچه(hache)

  کمچه(kamche)

  جلد(jeld)

  جفت(joft)

  لوین(Levin)

  جر(جهر)(jar-jahr)

  هیش(خیش)

  گالا(گالایین) gala

  دارهیش

  گاوادار

  گارُو،گارون

  رنجک(ronjok)

  مه(میخ چوبی)

  پیشه

  تل(tal)

  استیم(estim)

  ملار(malar)

  ارغت(ارغد)،(arghot)

  چوو مشک دوو

  گرز(انواع چوبدستی)

  دست ار(dast ar)

  هرکه (hareke)

  و...

     اگر شما موارد دیگری را سراغ دارید که از قلم افتاده، خواهشمند است   اعلام فرمایید تا اضافه گردد. با سپاس

   با سپاس از برادر عزیز و ارجمند جناب آقای نادر اسدی موری که بنده را یاری نمودند و موارد دیگری از ابزار و دست ساخته های موجود در بختیاری را یادآوری و متذکر شدند که موارد ارسالی ایشان به لیست اضافه می گردد.

   پره pare

  شونه چوبی

  سُک sok

   کلکیت kalkit

   کَور kavor

  کلاک kalak

   جنگر jenger

   تاپو tapoo