ازهمتباران ارجمند درخواست می شود درصورتی که از انواع پخت نان در بختیاری آگاهی دارید، نام هر یک از نان های خوشمزه ای را که توسط زنان با سلیقه و دارای «دست او» خوب بختیاری پخت می شود را نام ببرید.

    لازم به ذکر است که برخی نان های پخت شده توسط زنانهنرآفرین بختیاری به صورت معمول مورد استفاده قرار نمی گیرند بلکه در نوعی از غذا و خوراک بکار می روند. اگر از این گونه نان ها اطلاعی دارید لطفاً با نحوه استفاده مرقوم فرمایند.

با سپاس بیکران از همتباران فرهیخته و گرامی