پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

بازی ها تی تی به گونه ای دیگر از یکی از همتباران گرامی( نام محفوظ)

من یادمه مادرم برای ما این طور میگفتن.
ها ته تل

توته متل

پنجاه و شیش مال شکر

 ای احمدی جون پدرت

تیشنه ووردار وا تورت

رو سر حوضه توتیا

هم دست بشور و هم دو تا پا

که اووید

که بر اووید

کاکاسیا اکبر اووید.

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٦:٤٤ ‎ب.ظ ; جمعه ٤ آذر ۱۳٩٠
Comments نظرات () لینک دائم