پست مخلوطی است از ساییده و آرده شده گندم برشه، جو برشته، مغز گردو، مغر بادام، کلخنگ و مغز دیگر خشکبارها که در قدیم با دستاس( در گویش بختیاری دست ار) خرد و نرم می کردند. پست بسیار خوشمزه و مغذی است. پست مانند آرد نخودچی است با این تفاوت که از مواد مقوی و مغذی مختلفی تشکیل شده است. بیشتر با روغن حیوانی(روغن خش) آغشته و میل می کنند.

قتدرون گیاهی است بوته ای که با برش در برگ از آن شیره ای سفید رنگ تراوش می کند.  با خراشیدن برگ ها و بیرون آمدن شیره از آن، پس از چند ساعت صمغ قهوه ای رنگی حاصل می گردد که سقز نامیده می شود. در بختیاری به سقز بریزه می گویند و به صمغ قندرون نیز بریزه قندرون گفته می شود. مانند برزیه کلخنگ و بن.

و با سپاس از شما که نام آجیل و چاشنی هایی مانند تفتاله، ترشی ناردون و باوم سور(بایم تهله- بادوم تلخه)را ارسال فرمودید. البته تفتاله هم جزء تنقلات و آجیل است و هم چاشنی غدا. با سپاس بیکران از شما همتبار خوب و عزیز.

تندرست و پیروز باشید.