درود برشما هم میهن گرامی « س . م . م »
همانگونه که آقای عبداللهی نوشته اند برخی اسامی که  قبلا ً متداول بوده ،  استغاثه ای یا تصغیری می باشند . در مورد « زهرمار » باید گفت که ایشان به اتفاق تنی چند از بستگان خود گردنه ای  حساس و سخت گذر ( صعب العبور ) به نام « قبا  کبود » را در اختیار داشتند . در جنگ مُنار که احتمالا ً در سال 1252 « هـ . ق » رخ داده است با نشان دادن علامت ( تکان دادن کلاه و دستار ) به گروهی از  تفنگداران مهاجم اجازه عبور از این گردنه را  داد . و بیت زیر شاهد این مدعاست .
زَهر ِ مار  کُلَه نِه  کَند اَو شوره ِ جُمنید ...

نویسنده: رامین طهماسبی راکی