پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

آیا معنی این واژه های بختیاری را می دانید؟

«لال بهیگ lal bahig » به چه گفته می شود؟   

«تمارزو tamarzoo» یعنی چه؟

«تل میت tal mit» چیست؟

معنی «پاگری، پاگیره pageri» چیست؟

«شهاز shohaz» یعنی چه؟

«کلک kelek یعنی چه؟

«مرزنگ merzeng»به چه گفته می شود؟

«مرک merk» یعنی چه؟

«تیشنی tishni»چیست؟

«زله  zele» به چه معنی است؟

 

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٢:۱٩ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٧ آبان ۱۳٩٠
Comments نظرات () لینک دائم