در نگاه تازه راستین و درست به فرهنگ کهن بختیاری چه باید گفت و چه باید کرد؟ با پذیرش رای و گفتمان فرهنگی آقایان رامین طهماسبی و کیان کیانپور، اگر بخواهیم دچار واپسگرائی و بازماندگی نشویم، اگر بخواهیم فرهنگ قوم خویش را از آسیب و زیان افراد ناآگاه و یا خدای ناخواسته آگاه خودی و غیر در امان نگه داریم، اگر بخواهیم همتباران خود را بسندکار کنیم که تفنگ، شال، چوقا، دبیت و گیوه تنها نشانه بلند قدری و بزرگ مرتبگی و ارجمندی نسبی و نژادی ما نیست، از چه ساز و کار سازنده و کارگری بهره می گیریم؟ اگر از پدر، مادر، برادر، خواهر و دیگر افراد وابسته بخواهیم که با گویش(زبان) بختیاری گفتگو کنند، از شوخ نمایی(جوک) رفتار و گفتار و کردار مردم خویش بپرهیزند و داستان سرایی نکنند و برای این و آن بازگو نکنند و یا با پیامک برای  هر کس و ناکسی نفرستند تا دستمایه آنا در خرد کردن و خوار شمردن تبار نشود، چه راهکار و ساز و کار سازنده و کارگری را پیشنهاد می کنید؟

     هنگامی که همایش هایی با نام فرهنگی تنها به نمایش پوشش و ساز توشمال و شلیک تیر از تفنگ بسنده می شود، چه انتظاری از نوجوان درس رها کردۀ بی خبر بختیاری داریم تا دسترنج چند ماهه خود در کارگاه های دور افتاده و بدون آسایش را هزینه خرید تفنگ و فشنگ نکند و آویز آن را پیرایه سرا و خانه و چشم انداز خرد و کلان ننماید و در سور و سوک تن و بدنی را داغ سرب نکند و فرهنگ کهن و باستانی قوم را به چالش نکشاند! چه کسی و با چه زبان و بیانی و راهکاری باید او را از این کار باز دارد تا به جای تفنگ و فشنگ، قلم و کاغذ بخرد و با خوانش و نگارش به خویشتن خویش باز گردد و جهانی را از داشته های  فرهنگی و و آموزه های ملی و مذهبی قوم خود آگاه سازد؟

تو بگذار ما را قلم تیر ماست             اگرچه ندانی جهانگیر ماست

کمان را به زه کن به یالش فکن         هم آغوش دانش بر او تاخت زن

و...

     بی گمان بر همه دانشوران و فرهیختگان قوم بختیاری است تا بنابر آنچه را که به گردن دارند، سنگ تمام گذاشته و به سرانجام برسانند و فرزندان تبار خویش را از درستی و راستی کار آگاه سازند.

    شما گرامی همتبار در این باره چه رای و اندیشه ای دارید؟ از شما ورجاوندان ارجمند چشم داشت است تا با رایزنی و راهنمایی خود باشندگان و آیندگان این دیار و قوم کهن را رهنمون باشید. چشم به راه رای و اندیشه شما خواهم ماند. سرافرازی و سربلندی همه یاران و همتباران را از درگاه ایزدی خواهانم. بیدار و هشیار باشید.