از همتباران ارجمند و گرامی بختیاری درخواست می گردد، در صورت تمایل به همکاری در حوزه فرهنگ بختیاری مطالب خود را به آدرس ایمیل بنده ارسال تا با نام  شخص ارسال کننده در وبلاگ درج و مورد استفاده همگان قرار گیرد. درخواست می شود از ارسال متل، مثل و چیستان هایی با مضامین ناپسند و غیر اخلاقی خودداری نمایند.

     در حوزه فرهنگی همه اقوام مواردی از مطالب سست عامیانه و جود دارد که فرهنگ بختیاری نیز از این امر مستثناء نیست. درج این گونه موارد  و  در در دسترس قرار دادن آن به عموم  روا و  جایز نیست بنابراین در صورت ارسال چنین مطالبی از درج آنها جداً خوداری و پرهیز خواهد شد.

     تا به حال دوستان همتبار زیادی به طور غیر مستقیم بنده را در ثبت و درج مطالب فرهنگ بختیاری یاری داده اند که از همه کمال سپاس و تشکر را دارم. جناب آقای رامین طهماسبی راکی یکی از این همتباران دوستدار فرهنگ بختیاری است که کمک شایانی تا به حال در نقد و بررسی و ارسال مطالب داشته اند. اینک آمادگی خود را جهت ارسال مطالب اعلام فرموده اند که به گرمی دست پر مهرشان را می فشارم و ضمن سپاس  بیکران از این همتبار ارجمند با افتخار به این همکاری را مشتاقانه اعلام می دارم.

     امیدوارم دیگر همتباران داشته ها و آموخته های فرهنگی خود را با بنده و دیگر همتباران تقسیم و در دید همگان قرار دهند.

     سربلندی و پیروزی همگان را خواستارم. پاینده باشید.