بسی نیکو وبجا خواهد بود اگر از نام های اصیل بختیاری که اصالت و ریشه ی فارسی و ایرانی دارند برای فرزندان خود بر گزینیم. برخی نام های کهن به علت عدم نامگذاری از یاد رفته و یا بدست فراموشی سپرده شده اند. جای بسی خوشحالی است که امروزه همتباران ارجمند از نام های بختیاری و فارسی کهن بر فرزندان خود بهره می برند. امید که نسل های آینده ی خود را با نام های بختیاری و ایرانی بشناسیم و در حفظ اصالت خود گامی اثر گذار برداشته باشیم. از همتبارن گرامی درخواست می شود دیگر نام های بختیاری که در این لیست ذکر نشده اند را ارسال تا همگان با آنها آشنا و از آن بهره ببرند. با سپاس

نام های مردانه: بختیار، ستین، یادگار، ساتیار، کهزاد(کوهزاد)، بهزاد، آزاد،  شیرزاد، سالار،  کُهمیر(میر کوه، سردار کوه،شکارچی)، کهیار(کوهیار)، خدایار، خداداد، قهرمان، شهباز، دهقان، نامدار، سردار، بارونی(باران)، ماندنی(مندنی)، خونکار، جهانگیر، جهانبخش، امید، دلاور، نوروز، امیدوار، تناور، رشید، و اسامی شاهنامه ای از قبیل رستم، سهراب، اسفندیار، شهران( شهرون)، داراب، بهمن  و...

نام های زنانه: تیا، تیام، تیامی، سوتیا، سوتیام، مرزنگ(مژه، مژگان)، ممیرا، گلی، نازگل، پرگل، گلپَر، سروگل، ماه گل، شیرین، مهتاب(مه تو)، شیرین گل، سمن گل، پری گل، گل پری، پری ناز، حوری، گلنار، گل بهار، گُل گُل، ماهی، ماهی جان، گلی، گلی جان، لاله (لالی)، شهرزاد، شهزاده، پری، پریزاد، پروانه ماه ایل،نبات(نواتی) و نام های شاهنامه ای و ایرانی مانند گرد آفرید، تهمینه، منیژه، سودابه، فرنگیس و ..