در طول زندگی همه مهمان خداوند قادر و توانا هستیم و از نعمات بیشمار او بهره مند می شویم و همواره شکرگزار هستیم اما در ماه رمضان بهره مندی و شکرگزاری حال و هوایی دیگر دارد و در این ماه همگان به تزکیه نفس و حسن رفتار و کردار و گفتار خویش می پردازند و در مصرف نعمت های الهی از اسراف و تبذیر دوری می کنند و بیشتر از پیش به فکر نیازمندان خواهند بود و آنان را یاری می نمایند.

همان بر دل هر کسی بوده دوست

نماز شب و روزه آیین اوست «فردوسی»

امید آنان که بیشتر دارند کمی هم بفکر مردم گرسنه و ندار باشند و سهم کمی از داشته های خود را با دیگران تقسیم کنند. کاش این تقسیم منصحر و محدود به ماه صیام نباشد و در طول سال همه به فکر نیازمندان و مستمندان همنوع باشیم.

یک روز خرج مطبخ تو قوت سال ماست

 یک سال مردمی کن و یک روزه  روزه گیر«؟»

 

که سلطان از این روزه آیا چه خواست

که افطار او عید طفلان ماست«سعدی»

 

ماه رمضان ماه ساختن ضمیر انسانهاست تا ضمن تزکیه و تطهیر درون به وظایف انسانی خود نسبت به همنوعان احساس مسئولیت کنند و به فرایض دینی و عبادی خود بیشتر و با دلی پاک و بی آلایش بپردازند و از خداوند متعال و قادر و روز واپسین غافل نمانند.

مقرم به مرگ و به حشر و حساب     

کتابت ز بر دارم اندر ضمیر «ناصر خسرو»

 

ثواب روزه و حج قبول آن کس برد

که خاک میکده عشق را زیارت کرد«حافظ»

 

روزه به پایان رسید و آمد نو عید

هر روز بر آسمانت بادا مروا«رودکی»

عید فطر بر میهمانان خداوند مبارک باد.