زیباترین و شایسته ترین نامگذاری برای پل عظیم و جدیدالاحداث بر روی رود خروشان کارون که راه های ارتباطی مسجدسلیمان واهواز را به شهر و منطقه لالی مرتبط می سازد، نام پرآوازه و ماندگار سردار ملی، سردار اسعد کبیر خواهد بود.

     سردار اسعد که یکی از سرداران ملی و از رهبران صاحب نفوذ مشروطه بود، با فداکاری و تلاش و پشتکار و بدون هراس از بند و زندان، همراه و همدل با سران آزادیخواه و جهت رهایی مردم ستمدیده از زیر ظلم و جور استبداد و خودکامگی شاه و ایادی دست پرده او، به مبارزه پرداخت و انقلاب مشروطیت مردم را رهبری و مدیریت نمود.

     اگرچه قلم در دست برخی نویسندگان اجیر به بند کشیده و زبان حق گو در کام به سکون کشیده شد و یا چاپلوسانه در خدمت سخن پراکنان بی درد بکار گرفته شد اما بر هیچ فرد ایرانی آزادیخواه و آگاه و بی غرض، فداکاری و مبارزات سردار اسعد پوشیده نیست. سردار ملی ایران در کنار دیگر مبارزان راه آزادی و حق طلبی لحظه ای از پای ننشست و تا آخرین توان در مقابل زور و ظلم جنگید و انقلاب مشروطیت را به سرانجام  پیروزمندانه اش رساند.

     درخواست بر حق و مسلم مردم بختیاری و به خصوص ساکنان شهرهای مسجدسلیمان و لالی و کمترین تقدیر و سپاس از سردار اسعد، سردار ملی ایران این است که نام سردار اسعد بختیاری این دلیر مرد مبارز، مزین پل بزرگ و جدید شود.

      از مسئولین محترم استان خوزستان در خواست می گردد تا به خواست مردم توجه خاص مبذول فرمایند و از نام معظم سردار اسعد در نامگذاری بر این پل عظیم استفاده نمایند و دل مردم بختیاری را شاد و خرسند نمایند.

     انتظار بیشتر از جناب آقای امیدوار رضایی نماینده محترم شهرستان مسجدسلیمان ولالی که خود فردی بختیاری است بیشتر می رود که این همت عالی را به نمایند. از فرمانداران محترم مسجدسلیمان و لالی که متولیان این مناطق هستند نیز درخواست می شود به خواست مردم خود رسیدگی نموده و نامگذاری پیشنهادی را عملی سازند.

     اینجانب نیز ابتدا امید به خدا و سپس به مسئولین محترم منطقه دارم که نام سردار اسعد بختیاری که یکی از سرداران ملی و یکی از فداکاران این مرز و بوم بشمار می آید را بر این پل جدید نهاده تا بدین وسیله از آن شخصیت بزرگ و فداکار وطن تجلیل شایسته به عمل آید. انشا اله