در پی درج و انتشار تاریخچه پل حاج میرزاخون شجاعی راکی و عمل نیکوکارانه و خداپسندانه این فرد نیکوکار و خیر بختیاری، دوست و برادر عزیز جناب آقای مهراب مسعودی خبری از فرد خیر دیگری از تبار بختیاری در ارتباط با احداث پل در اختیارم گذاشت. ایشان سازنده و بنیان گذار پلی است که شهر اورگان را با جاده مواصلاتی کوهرنگ به چادگان - اصفهان و داران مربوط می سازد، حاج جلیل استکی بختیاری معرفی نمودند. این پل در فاصله کوتاهی در پایین دست  پل حاج میرزاخون شجاعی و بر روی رودخانه زاینده رود بنا نهاده شده است.

     از هم تبارانی که از شرح حال و بیوگرافی بنیانگذار و تارخچه دقیق ساخت این پل اطلاع کامل دارند در خواست می گردد بنده را یاری فرمایند تا بیشتر و بهتر در معرفی این فرد خیر و بزرگ مرد بختیاری و عمل خداپسندانه و نیکوکارانه وی اقدام گردد.

     نام و یاد همه بزرگانی که در راه سربلندی و افتخار و رفاه و آسایش مردم بختیاری قدم خیر و مؤثری برداشتند، همواره به خوبی و نیکی بر دل ها می ماند و همیشه بر زبان ها جاری است.

      بیشترین هزینه ساخت این پل به همت حاج جلیل استکی انجام گرفت که کمک های مردم اورگان و حاج شیخ محمدعلی نورانی نجف آبادی نیز وی را در انجام این عمل عام المنفعه وی را یاری داد. معمار سازنده این بنا و اثر ماندگار و خداپسندانه استاد مرتضی رئیسی نافچی بود.