موزه پبده در شهر فولادشهر، پاساژ کوثر،طبقه زیرین واقع شده است و در حال حاضر و تا اطلاع ثانوی بازدید برای عموم آزاد است. این موزه از کتب و اسناد خطی ملی و مذهبی کشور عزیزمان ایران تشکیل شده است. کتاب و اسناد اقوام ایرانی از جمله قوم بختیاری نیز جزو این اسناد و کتب خطی تاریخی می باشند.