پیروزی بختیاری در گرو اتحاد و همدلی

در فصل بهارهنگامی که در روزهای بارانی رعد و برق اتفاق می افتد مردم عشایر و روستایی به دامنه و بلندای کوه هامی روند و به جستجوی قارچ می پردازند .بعضی معتقدند که قارچ ها با صدای آسمان قرنبه ( قرم تراق) از زمین بیرون میآیند . روزهای بارانی فصل بهار و طبیعت، وقت مناسبی است برای رشد و  برآمدن قارچ ها ی خوراکی و مفید و خوشمزه از دل زمین . برخی دیگر با بارش باران و غرش رعد و برق نوید آغاز زندگی خوب و راحت را امید وار می شوند و به سراغ کرفس و چویل ، لاله و شقایق بلوط و ... می روند . اما زود زمانی است که موقعیت بارانی و رعد وبرق سیاست، بر عکس، در فصل پاییز و زمستان صورت می گیرد . قارچ ها ی مفید و غیر مفید سمی و غیر سمی یکی پس از دیگری ، با اولین و  ضعیف ترین آسمان قرنبه از دل زمین سر بر می آورند و خود نمایی می کنند . کوچک وبزرگ ، سفید و سیاه ، چاق و لاغر. اما همه با چتری گنبدی و با ساقه ای  بلند یا کوتاه . و در کنارقارچ ها چویل و شقایق ، چنار و کنار ، بلوط و بنک و ...با وجود و سر بلند وبا ریشه و ایستا ، کوهساران را به خود فرا می خواند .به آنها نوید زندگی بهترو امید ماندن با شرف و عزت را می دهد .       

     با صدای لرزاننده ی رعد وبرق ، عرض اندام قارچ ها ،در پای دل سوختگان و قامت برافراشتگان بدیهی است، اما عقلانی است که مشاممان را به رایحه خوش چویل دعوت کنیم و خستگی تنمان را با اتکاء به بلوط تنومند رفع نماییم و در سایه دلپذیرش بیاساییم اما نه به قارچ.قارچ هم چاشنی بدی نیست ! ولی کامل و کافی هم نیست. باید از درختان تنومند و پر بار و سایه گستر حمایت کرد و برای تداوم رشد و حفظ و حراست محیط سرسبز زندگی نهال را بایدکاشت و آینده را ساخت. (( تا شقایق هست زندگی باید کرد ))

     هم تباران بختیاری، از ذکر تمثیل فوق عذر خواهی می کنم. زهر مار کشنده است و تریاک پاد زهر . درست است که جان انسان را نجات می دهد اما همیشه کار ساز نیست ، بلکه ویرانگر هم هست.

 سالیانی است که در شهرستان ها ی محل سکونت فرزندان بختیاری به خصوص اصفهان ،لنجان ، نجف آباد ، شاهین شهر ، چهار محال بختیاری ،ایذه ، مسجد سلیمان ، شوشتر و اهواز ،تعدد کاندیداها ی انتخاباتی شوراهای شهر و نمایندگی مجلس شورای اسلامی، بزرگترین ضربه و ناکامی را برای قوم بختیاری و افراد اصلح و شایسته بختیاری درصحنه سیاسی به دنبال داشته و دارد . وظیفه همه مردان و زنان متعهد و متعصب و تحصیلکرده و سیاستمداربختیاری است که عامه تبار خود را از این پراکندگی افکار و گسیختگی اتحاد بر حذر داشته و به همدلی ، همفکری ،پیوستگی و بهتر شناسی و شایسته سالاری فرا خوانند . امید این را داریم که انشاءاله ، با اتحاد و همدلی ، بدور از تفرقه و دودستگی ، بهترین ها را انتخاب کرده و کرسی های بیشتری را در مجلس به دست آوریم و نام و آوازه تبارمان را در عرصه سیاست دو چندان کنیم . به امید پیروزی در انتخابات پیش رو .