شجره نامه تش ناصر توسط جناب آقای سلطانعلی ناصری پبدنی تهیه و تنظیم گردیده و در اختیار اینجانب قرار داده شد که بدون هیچ گونه دخل و تصرف و کم و کاست،عیناً در وبلاگ جهت استفاده هم طایفه ای های ارجمند قرار داده می شود. درخواست می گردد در صورت مشاهده هر گونه اشتباه و نقصان در ذکر اسامی، اطلاع داده تا مورد و یا موارد اصلاح شود. با تشکر فراوان از جناب آقای سلطانعلی ناصری پبدنی که در گردآوری و ثبت اسامی افراد تش ناصر قبول زحمت نمودند.

                                         حسین عبدالهی پبدنی

 

شجره نامه تش ناصر، طایفه پبدنی

جد و نیای تش ناصر عبداله جون بود. فرزند[1] عبداله جون شنبه نام داشت. شنبه دارای یک پسر بنام کنگری بود  و کنگری نیز  پسری بنام ناصر داشت.

فرزندان ناصر: محمدباقر، محمدطاهر، علیمراد و سعید مراد(سیدمراد).

"  محمدباقر: محمدسلطان، امامقلی، محمد(مُهمَد)، احمد و مهدآقا.

"  محمد سلطان: روزعلی، شاه علی، راه علی و امیدعلی(رضا).

فرزندان روزعلی:سلطانعلی، قربانعلی، سلطان محمد، سهراب، صولت، صفی اله و داراب.

"  سلطانعلی: شاهرخ، فرخ و کیارخ.

 "  شاهرخ: سهیل، سینا و سامان.

فرزند کیارخ: علی.

فرزندان قربانعلی: مراد، بیژن، علی و امیر حسین.

"  مراد: رضا، حمید و دانیال.

"  سلطان محمد: ایمان، امین، احسان و ارسلان.

فرزند ایمان: امیرعرفان.

"  امین: آرمان.

فرزندان سهراب: میلاد و محمد.

"  صولت: مرتضی و مجید.

"  صفی اله: سعید، وحید، سپهر و سعادت.

فرزندان داراب: علی و محمدرضا.

فرزند شاه علی: بهمن.

فرزندان بهمن: شهرام، شهاب، شاهپور و شاهین.

"  شهرام: آرمین و آرمان.

فرزند شهاب: محمدصدرا.

"   شاهپور: شایان.

فرزندان راه علی: ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، علیرضا و بهرام.

فرزندان ابراهیم: جلیل،خلیل، جلال و حسین.

"  اسماعیل: مهرداد، فرزاد، فرهاد و عماد.

"  اسحاق: فریدون، فروتن، محسن، و محمد.فرزند فریدون پویا نان دارد.

"  یعقوب: فردین و یوسف.یوسف یک پسر بنام امیرمحمد دارد.

"  علیرضا: محمدرضا، احمدرضا، حمید، غلامرضا وهادی. محمدرضا دو پسر بنام سلیمان و سبحان دارد.

فرزندان امیدعلی: جهانگیر، فرامرز، گودرز، کیامرث و علی برز.

فرزندان جهانگیر: منصور، مهراب، مهرداد و مهران.منصور سه پسر دارد بنام های: محمد، فرهاد و شاهین و مهراب سه پسر بنام نوید، نیما و نواب دارد.

فرزندان فرامرز: فرزاد، فرشاد و فرشید.

"  گودرز: صادق، عباس و حسین.

"  کیامرث: مسعود، مهدی و محسن.

فرزند علی برز: علی اکبر.

فرزند امامقلی: غلامحسین.

 فرزندان غلامحسین: محمدطاهر،علی طاهر، ظاهر، صابر، علی، حامد و امیر.

"  محمدطاهر: مسعود، مهدی(داوود)، پیمان و پیام.

فرزندان مُحمَد(مُهمَد): امیرقلی و حاجعلی.

"  امیرقلی: عباس، عزیزقلی، علی قلی، و محمود.

فرزند عباس: مهدی.

فرزندان عزیزقلی: امیر و نصیر.

"  علی قلی: رضا و داوود.

"  محمود: فرید و محمدجواد.

فرزندان احمد: عیدی، عبدی، علی محمد و محمد.

فرزندان علی محمد: مرتضی و خان محمد.

"   خان محمد: مراد، غلام و علی.

"  مراد: میلاد و میثم.

فرزند غلام: مرتضی.

"  علی: سیامک.

"   محمد: احمد و نصیر.

"  احمد: امین، امید و شاهرخ.

فرزند امین: سجاد.

"  نصیر: سروش.

فرزندان مهدآقا: حیدر، جواد، حسنقلی، قباد و محمدقلی.

 فرزندان حیدر: محمدباقر و علی باقر.

"  محمدباقر: حاجت، مراد، نادر و علیمراد.

"  حاجت: محسن و مصطفی.

"  مراد:دجمشید و رشید.

"  نادر: مرتضی و مسلم.

فرزندان علی باقر: لهراسب، طهماسب، نوراله، حسن و علی.

"  لهراسب: رضا و ابوالفتح.

فرزند طهماسب: ایلیا.

فرزندان جواد: علی بابا، حسن آقا، امیرآقا و حسین آقا.

" علی بابا: مهدیقلی، جعفرقلی، خانبابا، علی قلی، حسینقلی، حیدر، نوراله، منصور و عباس.

"  حسن آقا: بهارآقا، جهانبخش و علی.

"  امیرآقا: پیمان، اکبر و اصغر.

"  مهدیقلی: روح اله و ولی اله.

فرزند جعفرقلی: محمد.

"  منصور: ابوالفضل.

"  عباس: محمدطاها.

فرزندان بهارآقا: رضا، مجید و وحید.

"  جهانبخش: امیر و امیرعلی.

"  اکبر: متین و ایمان.

"  پیمان: میلاد و رضا.

فرزند علی: محمد.

فرزندان محمدطاهر: سبزی، صیفور، تیمور و سوخته زار.

"  فرزندان سبزی: جانمراد(بدون فرزند ذکور)، ذوالفقار، ناصر(بدون فرزند)، خونیار( بدون فرزند)، محمدظاهر، محمدعلی و آقایار.

فرزند ذوالفقار: امیدوار

فرزندان امیدوار: ناصر، محمد، حمید و سعید.

فرزند صیفور:سبزمراد.

فرزندان تیمور: شنبه، مسیح و غفور.

"  سوخته زار: خداداد، یادگار و علیداد.

فرزندان محمدظاهر: خدامراد و نادر

 "  نادر: یوسف، یونس و خسرو.

"  خدامراد: نادر و احمد.

فرزند نادر: علی.

"  احمد: مهدی.

"  خسرو: مهدی.

فرزندان محمدعلی: علی شیر، اردشیر، موسی و شاهپور.

 فرزند علی شیر: محمد.

فرزندان اردشیر: رضا، مهران، میلاد و مسلم.

فرزند موسی: امید.

فرزندان شاهپور: شاهین و شایان.

فرزندان آقایار: علیخان، علیجان، روزه، حاجت، علی فتح و مراد.

 فرزندان علیخان: محمد و مصطفی.

"  علیجان: سجاد و حامد.

فرزند روزه: رضا.

"  حاجت: امیر ارسلان.

"  علی فتح: مجتبی.

"  مراد: امیر بهادر.

 فرزندان سبزمراد: بهنام، رضا و علی.

فرزندان شنبه: حسینعلی،اکبر، عسکر و چراغعلی.

فرزند حسینعلی: نوید.

فرزندان اکبر: محمد و علی.

فرزند عسکر: اشکان.

"   چراغعلی: فرهاد.

فرزندان مسیح: مرید، علی بابا، مسعود، محمود و داوود.

فرزند مرید: وحید.

"  علی بابا: سعید.

فرزندان مسعود: محمد و حسین.

"  محمود: ...؟

فرزند غفور: غلام عباس.

فرزندان غلام عباس: حمید و امیر.

فرزندان سوخته زار: خداداد، یادگاتر و علیداد.

فرزندان خداداد: اله داد و اسفندیار.

" اله داد: بهروز، بهزاد، شیرزاد و جاوید.

فرزند بهروز: علی.

فرزندان اسفندیار: شهریار، داریوش، کاووس و علی.

فرزند شهریار: نوید.

"  داریوش: سروش.

فرزندان یادگار: خدایار و علی یار.

فرزندان خدایار: ستار، فرشید، اله یار، حسین، روح اله، رشید و محسن.

"  علی یار: سیروس، مجید، سیامک و میلاد.

فرزند علیداد: امام داد.

فرزندان امام داد: امید، وحید و سعید.

فرزندان علیمراد: حسین، سلطان مراد و عبده مراد.

فرزند حسین: غلام عباس.

 فرزندان غلام عباس: قاسم، کاظم، حاتم، هاشم و جاسم.

فرزند قاسم: حسین.

"  حاتم: ابوالفضل.

 فرزند عبده مراد: ناصر.

فرزندان ناصر: داریوش،کوروش، آرش و کیانوش.

فرزندان سلطان مراد: شاهمراد،اله مراد،حاجت مراد، پیمان، کیوان، احسان و ایمان.

"  شاهمراد: رضا و قدیر.

فرزند اله مراد: امید.

"  امید: پارسا.  

 "  رضا: بنیامین.

فرزندان حاجت مراد: میلاد و ارسلان.

فرزند پیمان: علی.

فرزندان سعیدمراد(سیدمراد): عبدالوهاب، میرستان و میرحاجت.

فرزندان عبدالوهاب: قپان، سهراب، ابراهیم، اکبر، عبداله و علی.

فرزند قپان: داریوش.

"  داریوش: داوود.

فرزندان سهراب: علی و مسعود.

"  ابراهیم: شهرام و امین.

فرزند امین: مهران.

فرزندان میرستان: بندر، اسکندر، عسکر، علیجان و اصلان.

 فرزندان بندر: پژمان، پیمان و دانیال.

"  عسکر: رامین و امین.

"  جلال: مهدی، مصطفی و مسلم.

"  اصلان: طهماسب و محسن.

فرزند علیجان: سینا.

فرزندان میرحاجت: منوچهر، غلام، حجت، ولی اله، بهزاد و فرزاد.

 فرزند منوچهر: مختار.

فرزندان حجت: علی و یاسین.

"  والی اله...؟

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] - «فرزند» در اینجا صرفاً فرزندان ذکور مورد نظر است.