با تشکر از همتبار گرامی که به قصور و کوتاهی در درج تصویر دیگر بزرگان اشاره داشته و توصیه نمودند که در معرفی و درج تصاویر همه بزرگان و سران طایفه اقدام شود به عرض می رساند که بارها و طی دیدارهای فامیلی از همه هم طایفه ای های بزرگوار در مورد مساعدت و همکاری در باره در اختیار گذاشتن اسناد و تصاویر کمک خواسته که تعداد ی از عزیزان همکاری لازم را مبذول نموده و دیگر همتباران به دلایل مختلف از جمله بعد مسافت یا مشغله کاری و غیره تا کنون این لطف و مساعدت را دریغ داشته اند که مجدداً از همه سروران ارجمند در این رابطه درخواست همکاری در ارسال عکس، مطالب و اسناد در مورد طایفه پبدنی را دارد. امید است که بار دیگربه در خواست اینجانب جواب مثبت و این باره یار و همکار همدیگر باشیم . موفقیت و سربلندی همگان را از خداوند متعال خواستارم.