پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

بختیاری هدم

                                  بختیاری هدم

بختیاری هدم و رگ ز پیایل دارم      -      لیشی مو ز خمه اسمی ز آیل دارم

ارکه لیشم نکنم کور زاسمه او گپون  - سی یو که به لاش خوم شیر ز دایل دارم

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۳:۳۸ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٠ تیر ۱۳۸٧
Comments نظرات () لینک دائم