برگزیده ای از موضوع سال طلوعی از کتاب در دست تدوین از «پوده تا پبده و تاریخچه طایفه پبدنی »  

     سال طلوعی یا سال سروشی،به واقعه ای گفته می شود که در حدود سال های 1328 و 1329 شمسی و ملی شدن صنعت نفت ایران در منطقه گرمسیری بختیاری در خوزستان به وقوع پیوست. گروهی از مردم هفت لنگ بختیاری که درمناطق نفت خیز بختیاری و در حوالی مسجدسلیمان و لالی سکونت و مالکیت ارضی داشتند، بر اثرعوام فریبی ونوعی تخلیه افکار فرهنگی و مذهبی و جایگزین کردن اندیشه های بی پایه و منحط و خرافاتی، توسط جاسوس معروف و ماهرانگلیسی به نام جی کاک،شستشوی مغزی شده و ناخودآگاهانه مجبور به اطاعت و پیروی کورکورانه از اندیشه و افکار گمراه کننده وی  و از روی اعتقادات خالص و پاک اما  ناآگاهانه وارد یک جریان باطل و شوم شدند.

     طلوع،به معنی بر آمدن خورشید و ماه و ستارگان و ظاهر شدن و آغاز و ابتدا هر عملی یا چیزی است.اما در واقعه مذکوربه معنای ظهور یک پدیده غیر معمول و منحرف که توسط اجانب به مردم عامی و ساده دل القاءگردیده بود، گفته شده است.چنین وانمود کردند و به مردم تلقین نمودند که نور ایمان و صداقت و راستی و حقیقت بینی در وجود آنان سرزده و طلوع  نموده است!

     سروش نیز به معنی فرشته،ملک وجبرئیل معنی شده است. در گویش بختیاری به نجواهایی که از عالم غیب  به گوش می رسد سروش، و به افرادی که در واقعه مردم فریب، وارد آن جرگه واهی و توهم زاشده و دچار ظن و گمان انحرافی و مغالطه آمیز و خودباختگی گردیده بودند سروشی گفته می شد.سروشی یعنی مجنون،پریشان و سرگردان و کسی که از حال طبیعی خارج شده باشد. سال وقوع ماجرا در بختیاری،سال طلوعی یا سال سروشی نام گرفت و به زشتی فریب و مغلطه و به قیمت خدشه دار شدن صداقت و سادگی،به تاریخ پیوست.  

    

     این جاسوس تربیت شده و زبردست که ازسوی دولت انگلیس جهت دسیسه و توطئه های استعماری و تفرقه اندازی و سوق دادن مردم مؤمن و معتقد به اندیشه های واهی و انحرافی و دور ساختن آنان از صداقت ایمان نسبت به ملیت و دین و مذهب و هم چنین عقیم ساختن جنبش مردمی در راستای ملی کردن نفت، به میان مردم ایران و از جمله، بختیاری اعزام و مأمور پیشبرد اهداف پیر استعمار شده بود،با برنامه های طرح ریزی و از قبل پیش بینی شده و با وسایل و ابزار کار مورد نیاز و با اندیشه های مخرب و منحرفانه،وارد عمل گردید.

     در بروز هر حادثه و رخدادی،علت و معلولی دخیل است، واقعه سال طلوعی نیز از این امر مستثنی نبود.علل و معلول هایی باعث به وجود آمدن جریانی شد که موجب پیروزی مقطعی یک سوی جبهه و شکست طرف دیگر جبهه کارزار گردید. پیروزی و شکست بیانگر دو موضوع مهم گردید؛جناح زیرک و سیّاس و استعمار گر و فریبنده از یک سو و جناح با ایمان و معتقد ساده و صادق اما بی سواد و ناآگاه از سوی دیگر مواضع فکری و عملی طرفین را مشخص نمود.

     علت، برخورد و تصادف دو اندیشه و سیاست متضاد بود که یکی بر اساس ایمان و آموزه های دینی و فرهنگی و پایبندی و اعتقاد و تعصب بی حد و حصر مردم همراه با ناآگاهی و بی سوادی، و دیگری بر پایه طرح و اندیشه حیله گرانه از قبل پیش بینی شده جهت نفاق و استثمار و استیلا بر اقوام، نضج گرفته و به وقوع پیوست. معلول برای سودجویان و جاه طلبان، رخنه و نفوذ در لایه های درون جوامع مورد نظر و بهره کشی و پیروزی و تسلط  مقطعی و برای مردم تحت ظلم استعمار،ازهم گسستگی،نفاق،بدبینی و شرمساری و شاید عبرت را در پی داشت.

     رخداد مذکور بر اساس دو قطب و دو سوی یک جریان شوم را پی ریزی نمود. دو قطب غیر هم نامی که به محض تلاقی و تصادم جاذبه ایجاد کرده و به هم نزدیک و مرتبط گردیدند. در قطب مثبت اندیش اما بی خبر و غافل ،مردمی با ایمان و معتقد به باورها و ارزش های ملی و دینی با خصیصه زودباوری و سادگی و صداقت بیش از حد و در سوی دیگر، قطب منفی اما آگاه و با برنامه و انگیزه استثمار طلب دستگاه جاسوسی دولت پیر و مکار و استعمارگر انگلیس و در خدمت داشتن جاسوسان خبره و تربیت شده در انتیلیجنت سرویس قرار گرفته بودند.

     در سال های گذشته جاسوسان زیادی به کشور ایران آمده و با نفوذ در دولت و دولتمردان و مردم و امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، به اهداف خود نزدیک یا رسیده بودند اما از همه شتاخته تر و مؤثرتر جاسوسی بنام مستر جی کاک است که در شرکت نفت و در میان مردم بختیاری مبادرت به اعمال و دسیسه های گوناگونی کرده بودند.

     مستر جی کاک مسبب و موجد بروز واقعه سال طلوعی بود که با نفوذ از مجرای  باورهای مذهبی و ملی و فرهنگی مردم، به آفرینش و وقوع آن نائل آمد.از مستر جی کاک به جز روایات و خاطرات مردم بختیاری و نقل قول هایی از این دست،نوشته و سند موثقی در دست نیست اما ...