این شجره نامه توسط جناب آقای مهندس دلاور سلجوقی پبدنی تهیه و تنطیم گردیده که سومین اصلاحیه آن می باشد. برای سومین بار این شجره نامه که با یاد داشتی از آقای دلاور سلجوقی برای این وبلاگ گذاشته بودند و اظهار داشتند که می توانید از وبلاگ سلجوقی کپی نمایید،برداشت و دراین وبلاگ درج  گردیده است. در ثبت شجره نامه قبلی نام گردآورنده  آقای دلاور سلجوقی آمده بود که در جایگزینی نهایی، نوشته معرفی نویسنده از عنوان مظلب حذف شده بود که جا دارد این کوتاهی را با ابراز عذر خواهی اینجانب بپذیرید. شجره نامه موجود و مندرج در این وبلاگ از وبلاگ شخصی آقای دلاور سلجوقی برداشت شده و صدر آن نیز مرقوم شده بود «جهت استفاده حسین عبدالهی و درج در وبلاگ» بنابر این اگر باز هم تغییراتی در متن و اسامی آن به وجود آمده است بفرماید تا اصلاح و جایگزین گردد.

(اصلاحیه جدید توسط جناب آقای دلاور سلجوقی انجام گردیده است. با تشکر از این برادر عزیز و ارجمند که در به روز رسانی اسامی همتباران تش خود همت عالی می نمایند.)

         شجره نامه تش سلجوقی (سلگو) طایفه پبدنی

 http://bakhtiari-pebdeni.blogfa.com/وبلاگ سلجوقی

مطالب ذیل توسط اینجانب دلاورسلجوقی تهیه و تدوین گردیده و جهت استفاد جناب آقای حسین عبدالهی واظهار نظر برادران وخواهران سلجوقی به نمایش گذاشته می شود و اعلام میدارم در صورت هرگونه نقصان گفتۀ بنده را دوستان و بزرگان بخشوده  واطلاعات صحیح را در این وبلاک اعلام تاتکمیل نمایم

چهارلنگ:زلکی

زلکی:جاوند

جاوند: ملا غلام:

ملا غلام:حاجی

حاجی:احمد-کتکی(درمنطقه للر وکتک سکونت دارند)

احمد :محمد

محمد: سلمان- سلگو

سلمان: اسکندر-رحیم ( شیخ بابا روز بهان)

سلگو :  ممدلی (محمدعلی) – نقدلی (نقدعلی)- میلی (مهرعلی)

 ۱-اولاد میلی

میلی : غلامرضا

  غلامرضا : پرویز-آشیر – باقر- ظاهر

  الف .پرویز:  شمیباری – چنداری – مرادی ب.آشیر: گودرز- غلام – رستم-محمدرضا

   شیمباری : مرتضی

  مرتضی : محمد

  محمد : حسن – علی – احمد

  چنداری : کریم زارع فرد- کناری

  کریم :  عبده – رحمان – رحیم – عبدالحسین

  عبده :  شاهپور

 شاهپور:پوریا

رحمان : منصور – غلام

غلام:محمد

 منصور:محمد-حسین

 رحیم : پرویز – یونس – سعید

  پرویز : محمد-علی

  عبدالحسین :   احمد – علی -رضا-سجاد

     علی : کریم

  کناری : فاضل – حاضر

  فاضل :  حسین – جلال- جلیل – محمد

  جلال:آرش

  حاضر :  حسین – حسن – محمد – محمود

   مرادی : عسکر – خیبر

  خیبر: علی

  علی : صادق- محمد

    

 محمدرضا: کلبعلی

کلبعلی : غلامحسین کلابعلی زاده

غلامحسین :اسماعیل-ابراهیم-علی محمد

 ابراهیم:مهدی-محمد(حکمتی فر)

اسماعیل:سعید-سجاد(غفوریان)

علی محمد :حامد-ساجد(کلبعلی زاده)

غلام : سردار

سردار: یادگار

یادگار : مصطفی

رستم :  زال- گیو- شیرعلی – مهرعلی

  .زال: علی محمد- گل محمد – علی اکبر- عبده محمد – خونیار – خونکار

 علی محمد : محمد – محمود- تیمور- جان محمد- جان مراد – قریب

محمد: مجید – حمید –زال- حاجی- کمال- جمعه – علی (کلبعلی) – علی اکبر

مجید: عباس – مصطفی – مرتضی – علی

  حمید : حبیب – بهروز- داریوش – جواد – حسین – حسن

زال: رضا – محمدرضا

حاجی : موسی – جعفر

کمال: اسماعیل – داود- محمد – امین

  جمعه : ابراهیم – محمد – سینا

علی : احسان – امید

علی اکبر: مصطفی – محمدامین

محمود: غلام  - علی – خدر- تاج میر- جهانگیر

غلام: سجاد – ستار- رسول – صمد

خدر : سعید

تاج میر : فرزاد

جهانگیر : رضا – آرش

تیمور : دلاور – قربان

دلاور(نگارنده) : ارسلان – مبین

قربان : حسین

جان محمد : خواجه مراد – عبده مراد – سلطان مراد-  سبزه مراد

خواجه مراد :مهدی

عبده مراد :علی-داریوش-علیرضا

سلطان مراد:حسن-حسین

جان مراد : مسعود- منصور- منوچهر – محسن – مسلم

منصور : علی

گل محمد – رستم – اسحاق – محمد (شاه محمد)

 رستم :  حیات – قباد- یادعلی – جان علی- محمدعلی – بهمن – سهراب

حیات :کسری

قباد: شهاب-شایان

خان علی:محمدامین-محمدمهدی

اسحاق : احمد عبده – کریم – عبداله – عبدالرضا – علیرضا

احمد : امیرمحمد

محمد(شاه محمد) : صفر- اکبر – عسکر- قیصر – خیبر- صفدر- ابراهیم – باقر-  سینا

صفر: حامد – حسن

  عسگر:ادریس 

 خیبر:امیررضا

خونکار: یادگار

یادگار: ارشیا

  گیو: کریم – عبده حسین – محمدخان – سام علی – اسفندیار – عبده خان

کریم : پیرزاد – میرزا

پیرزاد: فتح اله – سیاوش – برجعلی – منوچهر – رمزعلی – حمزه علی

فتح اله : سلمان – فرشید- وحید – سعید – خلیل – خیراله – نوراله

سیاوش : سجاد – صدیق – حسین

   برجعلی: الیاس – میثم – بیژن –  مجتبی –

منوچهر : بنیامین –رضا- محمد

حمزه علی : پژمان – علی اصغر --مسلم-مهران

عبده حسین : امیر- عالی

امیر: نوروز- بهروز- جمعه 

   نوروز: نصراله – فرج اله – امراله –سعید -حمید

بهروز: محمد

 جمعه : فرامرز- فرابرز

عالی : محمدعلی – ولی –قلی – شکراله – فیض اله

محمدعلی : اسکندر- جعفر- حسین – ایمان -کیوان-بهنام-محسن

ولی : سامان – ساسان – سلمان

قلی : میلاد

شکراله : محمد-پیام

فیض اله :

محمدخان : امیرخان – روزعلی -  علیرضا (لطفعلی)

امیرخان : حاجت – علی مراد – کاظم – صادق – قاسم

   روزعلی : اسماعیل – سعید – رضا

علی رضا : ابراهیم – دانیال

سام علی : مهراب

مهراب : صادق- مراد – کاظم

اسفندیار: سبزوار- شهریار

سبزوار: عیدی- مهدی

عیدی : احسان – امین

مهدی : هادی – فرهاد

شهریار: یوسف- عیسی- مرتضی- مصطفی

یوسف: حسن –– محمد – محسن

عیسی : یونس- حسین – ایوب- ابراهیم -یاسین

  مرتضی :

مصطفی: علی

عبده خان : حسین – صیفی

حسین : حجت – حبیب

صیفی : یونس- یاسر

 شیرعلی: راه خدا- رحم خدا- رحیم

راه خدا: محمدرضا – محمدنصیر- محمدنظر

محمدرضا : هوشنگ – شاه رضا – احمدرضا – حبیب – حجت– نصرت – رستم

هوشنگ : حسن – حسین -محمد

شاه رضا : افشین – اشکان

احمدرضا:امیراشیا

محمدنصیر: غلام(حسین) – ابراهیم- اسماعیل

محمدنظر: روح اله – علی-  حجت

روح اله :یاسر-یاسین

رحم خدا: سیف اله –شهید نبی اله – نوراله – فیض اله – عزیراله – ربیع اله

سیف اله : محمد – کریم – میلاد

نبی الله:به درجه رفیع شهادت نائل شد

فیض اله :

 رحیم : علی مردان – خداکرم – آشیر

علی مردان : حسین آقا- علی آقا- عوض آقا- حفظ اله – غلامعلی

حسین آقا: محمد- علی – حسن – احمد

علی آقا: فرشید – افشین

غلامعلی : خیبر- اکبر-سعید

حفیظ اله : ابراهیم- بنیامین

خداکرم : علی رضا – مهدی – رضا

آشیر: یونس- حاجت- حاجی – مراد – محمدمراد – حسین

 حاجت-امیرضا

  مهرعلی : غلام شاه

  غلام شاه : یداله – خدامراد

 یداله : خیراله – عبداله

 خدامراد : خداداد- علی داد – الله داد

 ج. باقر:حاجی – حاجت

       حاجی

 حاجی : عبدال– فرهاد -کریم شاه – لالی

  عبدال : صیدال

  صیدال : حسن – حسین – محمد – علیرضا

 محمد:امیرعلی

حاجت : عین اله – مولاء – احمد – ذیلا

 عین اله : امیرحسین – قپونی

  امیرحسین : فیروز – جهانگیر

  فیروز : مسلم – عبداله – محسن – مصطفی

  ذیلا : حسینی

 حسن : سوینی – قدرت – عزت – علی – علی همت

  سوینی : کهزاد – فرهاد – بهزاد – شیرزاد – آزاد – فرزاد – حسین

  قدرت : ابوطالب – دانیال

  عزت : ابراهیم

  علی : ابوذر – داود – مهدی

 مولا : حاجت

 احمد : موسی – عیسی

 موسی :  احمد – جمعه – نادر – صاور –رستم

  احمد : حسین – اسماعیل – امین

  نادر : به درجه رفیع شهادت نائل گردید .

  صاور :  سجاد – سهراب – سلمان

  رستم : محمد – مهدی

  جمعه : محمدرضا – جعفر – ستار – ابراهیم – صادق

   عیسی :  سوخته زاد- غلام

  سوخته زاد : سروش

 غلام : علیرضا

 د.ظاهر:  شلو

 شلو:  خان بابا- علی آقا- علی بابا

خان بابا : صادق – ظاهر

صادق : اسحاق – هرمز – صفر – نظر – عزیز

اسحاق : یوسف – خسرو- حسین – ابراهیم – اسماعیل

  هرمز : غلامعباس – امیرعباس- حمید – مجید – سعید – فرشید – فرشاد

  صفر : مهرداد – مسلم – محسن

 نظر : رضا – سلمان

  عزیز : امید-  ایمان - احسان

 ظاهر : کیامرث – گودرز- قباد- فریدون – فریبرز- خداداد

کیامرث : عباس – طهماسب – علیرضا – غلامرضا – محمد رضا – حمیدرضا

عباس:  سجاد

طهماسب :  مهزیار

علیرضا : ابوالفضل –محمد مهدی

گودرز : محمد – مرتضی – مصطفی – مهدی – محسن

فریبرز:   فرزاد – فرهاد – فرشید

فرزاد :   امیرمحمد

فریدون : حمزه – حامد

 خداداد: شایان

علی آقا :  شنبه

شنبه :  آقامراد – رسول

آقا مراد :  اکبر- میلاد

 علی بابا : کلوسی – علی گدا

   کلوسی : حسن – صادق

صادق :

علی گدا :  محمدعلی – صفر – رضا

صفر: داود-  یونس

۲-اولاد نقدعلی

.نقدعلی:نقی-علی

الف.نقی:تقی-مندنی

  تقی:حقی-محمدتقی-عبده رضا-علی نقی-نقی

حقی:عبده شاه

عبده شاه: قپونی-عبدل

قپونی:غلامحسین-رضا-صادق

غلامحسین:امیرعلی

رضا: اهورا

عبدل:سعید-حمید

محمدتقی:اسمی

اسمی:ساکی-برزم-نوروز-کوچک علی

ساکی:فریدون-فریبرز-فرامرز-کیامرز

فریدون:شهرام-بهنام-مهران

فریبرز:ابوالفضل-مجتبی

فرامرز:احمدرضا

برزو: محمد

نوروز:یوسف-ایوب-رسول-رحمت-علی رضا-حمیدرضا-یعقوب

یوسف:رضا

کوچک علی:قاسم-کاظم-سجاد-بهزاد-اسماعیل-ابراهیم

کاظم:کمیل

عبده رضا:علی میرزا

علی میرزا:حاجی

حاجی:ابراهیم:اسماعیل-میثم-علیرضا

علی نقی:حیدرآقا

حیدرآقا:یادگار

یادگار:غلام شاه-محمد-علی نقی-حسین-علی-عبداله

غلام شاه:حیدر-ابوالفضل

مندنی :  الله کرم

الله کرم :  علی دوست – خدارحم – زیستنی – مندنی

  علی دوست :  علی حسین

علی حسین :  محمدحسین – خدارحم

محمدحسین :  میرزاحسین – امیرحسین – ملک حسین – غلامحسین – عبدالحسین

امیرحسین :  امیررضا -محمدحسین

ملک حسین :  علی حسین – علیرضا – حمیدرضا

غلامحسین :  فرشاد -مهرشاد

عبدالحسین:امیراردوان

زیستنی : علی کرم

علی کرم :  عبده محمد – احمد

عبده محمد : محمدمهدی

احمد : عباس – غلامرضا

عباس :  حسین – حسن

غلامرضا :  احمدرضا

مندنی :  عبدلی – عبده صالح – مرید

مرید : خداکرم

خداکرم :  امید – عبداله – حسن – داود

امید:احد

ب . علی : عبداله

عبداله :  علی – کربلائی دوستمحمد

علی :  نادعلی -  نقدعلی – حسد

نادعلی :  کمال – دیند امال

کمال :

دیندامال : خدارحم-  خدامراد- علی مراد-  مراد- خدابیل – سلطان مراد

خدارحم:فرشید-رضا

خدامراد:بهزاد-فرزاد-بهروز-میلاد

علی مراد:حسین-حسن

خدابیل:محراب

مراد:ایمان-محسن-احسان-سلمان-امین-شاهین

سلطان مراد:افشین-افشار-اشگان

نقد علی :  رحم خدا- صحن علی

رحم خدا:  محمدعلی – عبده علی

محمدعلی :  چراغ-ایوب

  عبده  علی :  خداداد –علی داد-قاسم

خداداد:فرشاد-فرشید

علی داد:آرمین

حسد :خدامراد -سیدمراد

سیدمراد :  رحمان – مرادعلی

رحمان : رمضان

:رمضان- غلامعباس

غلامعباس – سعید

مرادعلی : حسد – جمعه – لهراسب – روزعلی -ناصر

 حسد:رضا-محمد-محمود-احمد-حسین

رضا:امید

محمد:مهدی

احمد:کامران

جمعه:  موسی-عیسی-جواد-سجاد

موسی:  مهزیار

لهراسب:  علی

روزعلی:عباس مسلم

ناصر:  محمد

 خدامراد :  حسد – زمان

حسد :  اله مراد – جان مراد – غلامشاه

الله مراد :

جان مراد : حاجتی

حاجتی : مهراب –سهراب-مهران -مهرداد

مهراب:مهزیار

غلامشاه :  محمد – رضا – غلام – علی

محمد :ابوالفضل

رضا : هومن

غلام :حمید-حامد 

علی: پارسا

 

 

 

 

 

زمان :  نیازعلی – ظهراب

نیازعلی :  بازعلی

  بازعلی:سجاد-سامان-سعید

ظهراب :  علی – امید – بیژن

علی:محمد مهدی –علی رضا

امید: آرش

کربلائی دوستمحمد

دوستمحمد :  عبداله – ملک محمد – نوراله – شیرمحمد

عبداله :  آقا ملاء – نعمت اله – حسین آقا

نعمت اله :  عزت

عزت : حجت-رحمت-حشمت

حسین آقا :  صفر

صفر:ایلیا-عرشیا

-ملک محمد :  عزیز

 نوراله :  علی ناز – کناری – علم باز – اسماعیل

علی ناز : خداداد

علم بار : هوشنگ – سیاوش – منوچهر

هوشنگ - : علی

سیاوش :محمد-پیام

منوچهر : :فرزاد-بهزاد-فرشاد

کناری : نعمت-رحمت-علی

نعمت:

اسماعیل : ابراهیم-  جمال – جبار – سالار – ستار- اسفندیا ر- -اقبال

ابراهیم:عبدالله-اسماعیل

جمال:سلیمان

ستار:امیرعلی

شیرمحمد: حسن آقا – محمد آقا – نورمحمد – گل محمد

حسن آقا : جهانگیر

  جهانگیر : نادر -صابر

نادر:محمد-داود-مسعود

  نورمحمد :  جان محمد – یا رمحمد

جان محمد : محمد

یا رمحمد :  رمضان -حمید

گل محمد :    

 ۳-اولاد ممدلی

ممدلی:اواسعلی-حسنعلی-غلامعلی-افضلی(ابزلی)

الف: اواسعلی: طاهر-قاسم علی – فتح علی

طاهر : جونعلی – بازعلی – امام بخش – جون بخش

جونعلی :  نجات علی – نوروز علی – برات علی

نجات علی :  اسحاق

اسحاق :  الماس – عباس – نوروز- طهماسب

عباس :  محمد – الیاس – حسین – حسن

الیاس :  علی

نوروز:  رضا

طهماسب :  علی رضا – محمدرضا -  میلاد

برات علی :  محمدباقر- محمدطاهر

 محمدباقر:  فردوس – برات – ضیاء – محمدقاسم (کلوسی) – علی باقر

فردوسی :  رضا – مهدی – علی

برات :  داود

ضیاء :  پژمان

محمدقاسم :  مجتبی – مصطفی – مرتضی

علی باقر : احسان – عرفان

 محمدطاهر : جانعلی  

جانعلی : حیدر – حسین – عبداله – مرتضی

عبداله: مهدی

حیدر :  رضا

بازعلی :  حیران – حیدر – بیلر

 حیدر :  بندر

بندر : سلیمان

 سلیمان :  اسماعیل – ابراهیم – حسین – محمد

بیلر :  اکبر

اکبر :  رازعلی – خانعلی – اصغر – قنبر- امین

رازعلی :  علی -  مسلم

 امام بخش :  پاریابی – فتح اله – یاور – دری - شهباز

 پاریابی :  قهرمان – رحمالی – میرعالی – شیخ عالی

 قهرمان :  پهلوان – بهمن

پهلوان :  هادی

بهمن :  شداد- رضا

رحمالی:  حسین – علی حسن – عبداله

علی حسن :  میلاد – مرتضی

میرعالی :  جلال – جنجال – مجید – حسین قلی

جنجال :  ضرغام

ضرغام : محمد

مجید :  سهراب – مهرا ب

حسین قلی :  علی

شیخ عالی  :  بابا قلی – پیرقلی – صف قلی – علی قلی

بابا قلی : حسین

صف قلی :  حمید – حبیب اله – رامین

علی قلی :  محمد – روزبه – رضا

 فتح اله :  ابوالفتح - مراد

ابوالفتح :  نوروز – پرویز- شهباز

نوروز :  محمد

پرویز :  علی

جون بخش :  عبدالعظیم – باریک – عبده خلیل

عبدالعظیم :  سبزوار – غفور ( قپونی )

سبزوار :  ابراهیم – اسحاق – ایوب – اسماعیل

ابراهیم : رشید

غفور :  داریوش – فرضعلی – طاهر – ظاهر – صیاد – سجاد

 داریوش :  دایا

باریک :  یوسف علی

یوسف علی :  محمد علی – بهرام – علی جمعه

محمدعلی : سالار-سالور-سلمان-ایمان-سامان-افولی

علی  جمعه:مهدی –سعید

بهرام :  فرهاد-فرزاد-فرج-فرید-فردین

فرهاد-؟

عبده خلیل :  میرزاولی – یادگار

یادگار:  سجاد – ساتیار – سعید – منوچهر – دهقان – علی رضا

علیرضا: امیرعلی

سجاد : محمدحسین

ساتیا ر:  طاها

دهقان : حسین

قاسم علی:علی بنده-یارعلی-سیارعلی-اوول

علی بنده : شکر خدا – علی بک – آقا بک

شکر خدا : جمشید – جهانگیر – علی شیر

جمشید :  محمدعلی – حمزه – یونس – علی

محمدعلی :  بهادر – صمصام

یونس :  آرش

علی شیر:  اردشیر – عباس – علی رضا – اصغر – محمد- عبداله

اردشیر : حسین

عباس:  علی – اشکان

علی بک:موسی-آقاخان-میرزا قلی

موسی:سعید-امرالله-قاسم

آقاخان:امید-حمید-رشید

میرزاقلی:اسماعیل -ابراهیم

آقابک:رضا-فرزان

رضا-سجاد-سلمان

فرزان:فرشاد-هوشنگ-فرشید

یارعلی :  چراغ علی

چراغ علی :  روشن علی – صفر – علی مدد

روشن علی :  افسر

افسر : قیصر – کورش – بابک – کیانوش – علی – دانش

صفر : غلامعلی – سیروس – آقاگل                                                                                

غلام علی :  الیاس – طهماسب – حسین

آقاگل :  یزدان  – عبداله – امین – مرتضی – مجتبی -مصطفی

 علی مدد:  محمدقاسم – علی قاسم – ابوالقاسم – عباسعلی

محمدقاسم :  علی – رضا

علی قاسم :  مصطفی – ابراهیم – مجتبی – مرتضی – محمدرضا

 ابوالقاسم :  اکبر – اسکندر

عباسعلی :  سعید – سجاد

 سیارعلی:  ذولفقار – سبزعلی – دوستعلی

ذولفقار :  خونبار

 شهید خونبار:  ستار – محمدرضا – علی رضا – عبده رضا – (شهید غلامرضا )

ستار : شهرام – شاهرخ- سعید – حسین

 شهیدغلام رضا:به درجه رفیع شهادت نائل گشت

محمدرضا :  رضا – – مهدی

علی رضا :  هومن

دوستعلی :  فاضل

سبزعلی :  شیرعلی

شیرعلی : یادگار

یادگار : داوود – دانیال – محمدرضا

اوول :  علی اکبر – مصطفی

علی اکبر:  ابراهیم – بهمن

بهمن : محمد – علی – حسن – حسین – غلامرضا

محمد : رضا

ابراهیم : نبی – اسماعیل

فتح علی :الله داد-  خداداد-خونباز-علی باز-جونباز-حاج علیداد

کربلائی اله داد :  اله یا ر- روزعلی – بلوطی – حجی آقا – علمان

الله یا ر:  علی یا ر- غفار – آقا یار -صید

علی یار :  محمدنصیر – نوذر – حبیب

محمدنصیر: امید – ایمان – سلمان

نوذر :سینا-نیما-ابوذر-هدایت-هادی

حبیب :امین-حمید-سعید-حسن-رشید-وحید

صیدال:قباد-جواد-علی-محمد

قباد:نیماد

روزعلی :  حاجتی – ممدی

حاجتی :  احمدشاه – غلام – عبدالحسین

احمدشاه :  حامد-مهدی-سام علی

غلام :تیمور-کاظم-حاتم-باقر-جابر-جعفر

عبدالحسین : عادل

 ممدی :  مرتضی – مصطفی –هرمز – سجاد – علی

مرتضی : رسول – حسین -امیرمحمد-

مصطفی : امیرحسین

خونباز:  سرداد – آبختیا ر- نامدار – اسفندیار

سرداد :  البرز- اله رحم – علی رحم – علی رحیم

البرز:  حسین – یوسف

الله رحم : یعقوب – حسن – محمد – ایوب

حسن:داریوش

علی رحم : رسول

علی رحیم : مهدی-مسعود

آبختیار : مختار – جواد

مختار:  پرویز – نصراله – محمد- خزل – مزل

نصراله :فرزاد -سجاد

پرویز:مازیار

محمد:صادق

خزل :

جواد:ارسلان-درخشان-فرزاد

ارسلان:عرفان

نامدار :  بیژن – بهمن – محمدحسن – ابوالحسن

بیژن : اسماعیل – افرا – الله داد – هادی

بهمن : اصغر – علی – حمزه – محمد

محمدحسن : ناصر – عباس- قاسم –ابوالفضل

ابوالحسن : روح اله – مرتضی – عبداله

روح اله: کوروش

عبداله:کوهیار اسفندیا ر: رضا – نجات

 

رضا : مهدی – رستم – رحمت – نصرت – روح اله -حجت

رستم:پژمان-بهنام

رحمت:عرفان

نجات : جهانشاه

علی باز : آ علی با با  -   ممدلی – ولی آقا – میرزا آقا

ممدلی : فریبرز – (قره خان ) رجب

قره خان : چنگیز- علی باز- داود- مسعود

چنگیز:وحید-وهاب

رجب :  پژمان – کیوان – پیمان -محمدمهدی

ولی آقا : حجی بابا – خانعلی – خان قلی

حجی با با : داریوش

داریوش : مهدی

خان قلی : کیانوش

خانعلی :میلاد

 میرزآقا :  احمدآقا – امیرآقا – رضا -محمدزضا-رضالی

احمدآقا :شهرام-شاهرخ-رشید

رضا :علی رضا-مجید-حمید

محمدرضا:امین-ایمان

جونباز : مهدی قلی – علی قلی – ابراهیم

مهدی قلی : حاجی قلی

علی قلی : احمدقلی – نجف قلی 

احمدقلی : علی رضا  - سعید – رشید – رضا  

نجف قلی  : حسین –حسن

ابراهیم :  جانقلی – محمدقلی

جانقلی : مسعود – درویش – توکل (پرویز)- آرش

پرویز : شهرام -حاصل

محمدقلی : فرشید – فرشاد

فرشید : علی رضا

حاج علی داد : آقابک – امام داد – فرج اله 

اقابک  :  علی فتح- خداداد – علی خان

علی خان : محمد – غضفر- ابراهیم

 فرج اله :  عزیزاله

عزیزاله : نفس – دلاور – جبار – صفدر – علی داد – فیض اله -عباس

نفس : شهاب

 ب: حسن علی

حسن علی :  حسین – چراغ – عیدی

حسین :  محمد – حسن

حسن :  مسمعلی – رجب علی – حسن علی – نجف علی

مسمعلی :  عبده نبی – مراد

مراد :  رضا – عبدالرضا – اکبر – اصغر – غلام – ابراهیم

رضا : کیارش

عبدالرضا : رامین

حسن علی :  غلامحسین – محمدحسین – عبدالحسین – حسین خان – حسین جان

عبدالحسین :  علی جان (چلوی) – جان محمد(میرزاجون) – یاری جان

   علی جان :  محمد – رستم – احمد – سلمان – محمود – مسعود – داود

محمد : آرین

رستم :  آرش

جان محمد :  مطلب – مجید – حمید – وحید – حسین – رشید

یاری جان :  مصطفی – محمدرضا

حسین خان :  آقا جان – بابا جان – بابا خان – حسن – مرتضی – جعفر

آقا جان :  سجاد – رضا

با با خان :  داریوش

حسن : امیرحسین

نجف علی :  محمدیار

محمدیار :  علی اصغر – علی اکبر – عبداله

    چراغ

  عیدی : علی مراد-  شاه مراد

علی مراد:  حسن جان

حسن جان :  ثانی – جانی – خانی

ثانی :  ستار – سهراب(لهراسب)- عباس (مرداس)- طهماسب- الیاس- خداداد- سرهنگ- حمید – وحید

ستار :  امید – امیر – حسن – حسین

حسن : حسام

سهراب : ابراهیم

طهماسب :  سجاد

عباس :  مهدی – محمد – قاسم – علی

الیاس :  ایلیا – امیر

جانی ::غلام-عباس-صادق-چراغ-حجت

عباس:شهرام-شاهرخ

صادق:مهدی-هادی

شاه مراد :  ذوالفقا ر- علی حسین

ذوالفقار :  علی صالح – عیدی

علی صالح :  بهرام – شاه مراد – رحمت

بهرام :  فرزاد – بهزاد – میلاد

شاه مراد :  رضا – علی

 عیدی :  قاسم-یعقوب-ابراهیم-ذوالفقار

یعقوب:عماد-آرش-شاهین

 ج- غلامعلی

غلامعلی :  شاه علی – شاه قلی – شمسعلی

 شاه علی :  شهپوش

شهپوش : لطفعلی – غلامعلی

لطفعلی : (آنل) آدین علی – امیرحسین – ذولفعلی

آدین علی :  شاپور – سلیمان – علی – قریب – ناصر

شاپور :  محمد – خیراله

سلیمان :  محمدامین

دولفعلی :  سهراب – حسن – محسن – مسیح – اقبال

سهراب : سام– حاجت – خسرو – سعید – راهدار – مهدی – مهراب – داراب

حاجت :  رضا

خسرو : رشید-رسول

مهدی:آرش

داراب:سپهر

حسن :  موسی – عیسی – لطفعلی – روح الله

محسن :  داود – ارسلان – مجید

داود:ابوالفضل

مسیح :  عبداله – عبدلی

اقبال :  امین – افشین – ایمان – علی

افشین:

غلام علی : منده

منده :  امیدعلی – رضا – نورعلی – علیرضا – محمد – غلام

امیدعلی :  علی

نورعلی :  سجاد – سعید – رضا

علیرضا : احمدرضا

   شاه قلی :  حسن قلی

حسن قلی :  امام قلی

امام قلی :  امیرقلی – جان قلی – محمود – منصور – مصطفی

امیرقلی :  حسن -  حسین

جان قلی :  ایمان – سعید

محمود :  محمد

منصور :  سعید

مصطفی :  ایمان

شمسعلی : رسول

 رسول :  صیفور – غفور – منصور –

صیفور : خداکرم – ابراهیم – خان میرزا

خداکرم : امیدوار – نادر – نصیر

 نادر :عبدالله-غفور-داود

امیدوار-؟

ابراهیم : شمسعلی

 شمسعلی :امید-امین-ایمان-شاهین

خان میرزا : محمد

محمد:حمید-حسین-وحید-فرید

منصور :  تیمور

تیمور :  شاه علی – داریوش – سیف اله – کهزاد – شیرزاد

شاه علی : فروتن- سجاد-سعادت

سیف اله : سینا

 داریوش:؟

 شیرزاد:؟

 د- افضلی ( ابزلی )

 افضلی :  امید

امید : محمدعلی – کرم علی

محمدعلی : علی جان

کرم علی :  محمدزکی – عوض – گچی – میرعالی – جان قلی

محمدزکی : رحمالی– محمدتقی

رحمالی:  غلام حسن

غلام حسن :  عبدالله

محمدتقی :  فرامرز – کیامرز- گودرز – علی رضا

عوض : فرضعلی – محمدعلی – برجعلی – (کرم زاده )

فرض علی :  غلامعباس – غلامحسین – یحیی

غلامعباس :  رضا

محمدعلی :  محمد – بهرام – حسین – حسن – رضا

برجعلی : احمد – صادق – امید – حمید – مهدی

گچی :  عبدالمحمد – علی محمد – کرمی

عبدالمحمد :  عبدالعلی – محمدعلی – حسین

عبدالعلی : امیر – حمید – مجتبی

محمدعلی :  علی

حسین :  رضا

·  میرعالی :  محمدحسن – غلامرضا

غلامرضا : گودرز – برزو- رضا – مسعود