شجره نامه تش جمشیدی در دوقسمت و توسط دو نفر از بزرگواران این تش ابراز و مکتوب گردیده است. شجره اولاد رفیع را جناب آقای سلطان محمد جمشیدی پبدنی، اعلام فرمودند و بنده در حضور ایشان اسامی را ثبت و مکتوب نمودم و شجره اولاد شفیع را جناب آقای جبار جمشیدی پبدنی مرقوم و از طریق ایمیل ارسال کردند. شجره نامه مذکور بدون هیچ گونه دخل و تصرف و یا کم و کاست از نظر مطلب ارائه شده، در وبلاگ ثبت و ضبط می گردد. مسئولیت و پاسخگویی نسبت به مندرجات شجره نامه ، متوجه شخص نویسنده شجره نامه خواهد بود.

     طبق معمول و ثبت دیگر شجره های طایفه پبدنی صرفا به ذکر اسامی فرزندان ذکور اشاره شده است.از هم تباران و هم طایفه ای های گرامی درخواست می گردد در صورت مشاهده نقصان و اشتباه در ذکر اسامی و پیشنهاد و یا انتقاد از هر گونه مطلب آمده در متن ،اظهار نظر و مساعدت نمایند تا به رفع و اصلاح آن اقدام گردد.

با تشکر - حسین عبدالهی پبدنی

شجره نامه اولاد رفیع

( اعلام شده از سوی جناب آقای سلطان محمد جمشیدی پبدنی)

مجمدرضا دارای دو فرزند ذکور بود بنام شفیع و رفیع.

رفیع هفت فرزند بنامهای:علیرضا،محمدرضا،احمد،شیرمحمد،نوروز،محمد و عبده رضا داشت.

-1علیرضا دو پسر داشت بنام علی بک و میرزا آقا.

 

 

 

 

علی بک یک پسر بنام حیران داشت .حیران دو فرزند پسر بنام بهرام و منصور داشته و دارد. 
فرزندان بهرام عبارتند از: محمد -سعید-حمید -مجید-مرحوم یحیی-سجاد-میلاد. محمد یک پسر به نام پوریا دارد. حمید دو فرزند پسر دارد به نام آرش و آریا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میرزا آقا صاحب سه پسرشد بنام : گرگعلی،حاجی آقا و کلبعلی.

گرگعلی دارای پنج پسر است بنام :غلام،طهماسب،کوروش،شاهپور و محسن.

حاجی آقا  چهار پسر دارد :ایرج،ستار،داود و محراب(مهراب).

کلبعلی دارای چهار پسر دارد:آقاعلی، حسین، مهدی و اقبال.

-2محمدرضا چهار فرزند ذکور داشت : عباس،چراغعلی،نادعلی ( بدون فرزند) و نجاتعلی(بدون فرزند).

عباس دارای چهار پسر بود: سوارعلی، رفیع  ، یادعلی و خزعل.

سوارعلی  پنج پسر دارد:نادر، عبداله، جمعه، عبده مراد و علیمراد.

رفیع نیز دو پسر بنام سبزعلی و و سهراب دارد.

لهراسب، ستار، مرداس و ... پسران یادعلی هستند.

خزعل سه پسر دارد: امیدعلی،احمدعلی و جهانگیر

فرزندان چراغعلی در محال ذزفول ساکن هستند که از آنها اطلاع دقیقی در دست نیست.

نوروز هم یک پسر بنام علی قلی داشت که او نیز دارای دو پسر بنام های حسینقلی و حیدرقلی بود.

حسینقلی پنج پسر بنام های: عزیزقلی،احمدقلی،نوروز،قربانعلی و نصیر دارد.

احمد دارای شش پسر بود: مهدی،نیازعلی،محمدحسین،اکبر(بدون فرزند)،حیاتقلی (بدون فرزند)و لطفعلی(بدون فرزند).

از مهدی سه پسر بنام های : خسرو،سلطان محمد و داراب بجا ماند.

خسرو فرزندانی بنام های : مرید،جمشید،مجید و وحید(جهانگیر) دارد.

سلطان محمد دارای شش پسر دارد: ناصر،اردشیر،اسماعیل،احمد،علیرضا و محمود.

ناصر دارای دو پسر بنام حمید و خشایار است.

اردشیر دو پسر بنام رامین و آرمین دارد.

اسماعیل یک پسری بنام کامران دارد.

احمد نیز دارای یک پسر بنام آرش است.

داراب چهار پسر بنام سیامک، بابک، سیاوش و شاهرخ  دارد.

 

 

نیازعلی سه پسر داشته و دارد بنام های: شکر خدا،خداداد و بندعلی.

شکر خدا دارای دو پسر بنام گودرز و رحم خدا است.

خداداد یک پسر دارد بنام (...)

فرزندان بندعلی (...)

محمد حسین دارای سه پسر بنام : سلطانمراد،کاووس و احمد حسین بود.

(نام فرزندان ایشان در دسترس نیست)

                                   *****

شجره نامه تش جمشیدی پبدنی و مطالب ارسالی توسط جناب آقای جبار جمشیدی پبدنی

حضور محترم برادر گرامی و فرهنگی جناب آقای حسین عبدالهی

سلام علیکم

عمده مطلب سلامتی جناب عالی می باشد و امیدوارم همیشه موفق و پیروز باشید.شرح مختصری از گذشته فامیل جمشیدی پبدنی را به حضورتان معرفی،امیدوارم که مفید واقع گردد.

شجره نامه اولاد شفیع 

ملا محمد دارای فرزندی به نام محمدرضا میگردد و محمدرضا نیز خود دارای دو فرزند به نام های شفیع و رفیع میگردد.از شفیع فرزندانی به نامهای    1-) میرزالی    2-) کُلُهی     3-) رحمالی    به جای میماند.

الف)  میرزالی:

از میرزالی فرزندانی به جا می  ماند به نام های :   1) آقاخون     2) علیخون     3) عالیخون     4) غفور

1).آقا خون و فرزندان او : مراد خون  * زلفعلی

مرادخون و فرزندان او : جبار * فرهاد * غفار

زلفعلی و فرزند او : باباخان

2).علیخون و فرزندان او : محمد یوسف * یوسف علی (صاحب فرزند ذکور نگردید)

محمد یوسف و فرزند او : علی

3)عالیخون و فرزندان او : بندر * امیرخون

بندر و فرزند او : نور محمد

امیرخون و فرزندان او : اسکندر * فریدون * محمد *ملک *امید

4) غفور : صاحب فرزندی نشد و به رحمت ایزدی پیوست.

ب)کُلُهی:

کلهی دارای یک فرزند به نام خان بابا میگردد.

خان بابا و فرزند او : علی

علی و فرزندان او : خیبر* شنبه * یدالله * شکرالله *  مسعود  *  کرم  *  محمد

رحمالی :

نامبرده دارای یک فرزند پسر به نام محمد علی بود که او نیز  در جوانی درگذشت.

مطالب فوق توسط اینجانب جبار جمشیدی تهیه و تدوین گردیده و مجددا اعلام میدارم در صورت هرگونه نقصان گفتۀ بنده را دوستان و بزرگان عفو نمایند.