اشتیاق وافر و درخواست های مکرر و نیاز معنوی جوانان بختیاری مقیم شهر فولادشهربه داشتن یک مرکز و جایگاه ثابت و رسمی ،  جهت گردهمایی های فرهنگی ، بنده را بر آن داشت تا در راستای  خواست و نیاز بر حق فرهنگی و ادبی این قشر آگاه و تحصیل کرده و مشتاق وتحقق آن ، بنا بر وظیفه و در حد توان و بضاعت خود در این مورد اقدام و پیگیریهای لازم  را به عمل آورم .

با توکل به خداوند قادر و توانا و به امید مساعدت و یاری شورای شهر فولادشهر دل بستم . درخواست را با جناب آقای توکلی رییس شورای شهر  در میان گذاشتم که با استقبال و اشتیاق و پذیرش مساعدت و کمک ایشان مواجه شدم که باعث شعف و خشنودی ام گردید .گام اول با قول و وعده شورای شهر در باره  در اختیار گذاشتن سالن آمفی تآتر فولادشهر در ساعاتی مشخص در هفته به انجمن ادبی ، به بار نشست . گام بعد ، اخذ مجوز رسمی انجمن از مراجع ذیصلاح می باشد که مقرر گردید که توسط علاقه مندان به امر آغاز و پیگیری شود . تصمیم بر این شد که  فرد یا افراد مسوول و اعضاء هیات انجمن الزاما از بین جوانان اندیشمند  و ادیب مقیم شهر فولادشهر انتخاب گردند . بر همین اساس با آقای داریوش پبدنی نیز مذاکره گردید تا در معرفی و همچنین جذب و دعوت افراد شایسته و علاقه مند اعم از خانم ها و آقا یان ساکن شهر ، اقدام لازم به عمل آورند .

با اتکال به ایزد منان در به ثمر رسیدن این امر فرهنگی و مذهبی و با توجه به عقیده و مرام  فرهنگ مداری و فرهنگ دوستی که در وجود و دستور کار اعضاء محترم شورای شهر و شهردار ارجمند فولادشهر سراغ داریم ، در به نتیجه رسیدن و موفقیت امر معتقد هستیم که انشااله این مهم به زودی و به خیر و خوبی به واقعیت و عمل بیانجامد .

نام «مندیر» را فعلا بنده برای این انجمن ادبی انتخاب کرده ام . امیدوارم نام مندیرمورد تایید و تصویب همگان ، از جمله مراجع ذیصلاح قرار بگیرد ، در غیر اینصورت نامی دیگر با اکثریت آراء برای انجمن ادبی انتخاب خواهد شد .

علاقه مندی و همت بلند و والای آقای نادعلی توکلی و آقای نادر امیری پبدنی و دیگر اعضاء محترم شورای شهر و شهردار گرامی فولادشهر را در تسریع گشایش و راه اندازی انجمن ادبی «مندیر» را پیشاپیش تقدیر و می ستاییم .