نه عدد سیزده نحس و شوم است و نه سیزده بدر نوروز . نه ایرانیان  دیروز خرافاتی بودند و نه مردم ایران امروز . سیزده نه تنها شوم نحس نیست بلکه خوش یمن و میمون و مبارک هم هست . سیزدهم نوروز روز طبیعت و روز گردش و شادمانی  است ، روزی خجسته و با برکت که آرایش زمین را با زایش گیاهان رنگین و سرسبز به زیبایی و تلون به مهارت تزیین می نماید    .

آیا می دانید چرا سیزده نوروز را نحس خواندند ؟

 آیا می دانید که چه کسانی نحسش نامیدند ؟