پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

عیدتون موارک

 

موارک عید و روز و سال نوتون

موارک چی نیاتر روز و شوتون

 

ز  نوروز روزتون سرسوز و روشن

رها شوتون  ز بختک ، وخت و خوتون

 

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱:۳٤ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم