آداب و رسوم در قوم بختیاری

از شما همتبار گرامی و عزیزم تقاضا مندم چنانچه از آداب و رسوم بختیاری بجز آنچه بنده در زیر آورده ام ، اطلاعی دارید برای آگاهی بنذه و دیگران مرقوم و ارسال فرمایید با تشکر از شما .

  • 1- اوزی
  • 2- ری گشون
  • 3- ناف بر
  • 4- هین بست
  • 5- کالات
  • 6- سرباره
  • 7- برداشتن عزا
  • 8- بست نشستن
  • 9-