پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

سر زمین بختیاری با صفاست

سرزمین بختیاری با صفاست

بام ایران را چنین نیکو سراست

سرزمینی پر ز مهر و عشق و شور

 خانه در این کوهساران  پربهاست

دشتهایش پر ز  لاله در بهار

در خزان آب حیاتش با شفاست

زردکوهش آسمان سای و بلند

چشمه سارانش به هر دردی دواست

ناتمام . . .

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٦:٠٢ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٤ دی ۱۳۸۸
Comments نظرات () لینک دائم