شجره نامه تش باقر توسط آقای مجتبی باقری پبدنی اصلاح و ارسال گردیده که بدون کم و کاست و بدون هیچ گونه دخل و تصرف، جهت اطلاع همگان در این وبلاگ  آورده شده است. لازم به ذکراست که قبلا شجره نامه ای توسط جناب مهندس مختار باقری پبدنی تهیه شده که در همین وبلاگ با عنوان شجره نامه شماره یک تش باقرثبت و درج گردیده است .

شجره نامه اصلاحی توسط اقای مجتبی باقری پبدنی نیز با نام شجره نامه شماره ٢ تش باقر معرفی می گردد.

این شجره نامه خرداد 1390 تا حد امکان تصحیح و تکمیل گردید ....در نوشتن آن سعی شده همه را بترتیب سن با کمک بزرگان فامیل بنویسم.

در ضمن از همه ی کسانی که اشتباهات و نقایص آنرا بیان نمودند تشکر می نمایم.

با یاری خدا نسخۀ دیگری در آینده ی نه چندان دور به صورت درختواره  و با فرمت های قابل دانلود برای علاقه مندان تنظیم و در وب قرار خواهم داد.

شجره نامه تش باقر، طایفه پبدنی بختیاری

بیر  یک پسر به نام باقر داشت و باقر 2 پسر به نام های  فیض الله و براتعلی داشت

 

××××××××فیض الله دارای یک پسر به نام باقر بود و با قر دارای یک پسر به نام فیض الله بود.

فیض الله دارای ۴ پسر به نام های 1-ابوالحسن 2-ابوالقاسم 3- ابو الفتح 4-باقر بود

{1-ابوالحسن دارای 4پسربه نام های 1-1- رضاقلی  - 1-2- محمد حسن 1-3- میرزا قلی  1- 4-نجفقلی  بود}

{{{1-1- رضا قلی دارای 3پسر به نام های 1- محمد قلی ( قلی ( حیدر (مصطفی و سجاد و مجتبی ) و عزیز قلی ( محمد و ماهان ) )2-صفقلی ( باز علی (خورشید( رضا (ابوالفضل)ومحمد(علی) ومجتبی ) ) 3- حیات می باشد}}}

{{{1-2- محمد حسن دارای 7پسر به نام های1- محمد رسول2- محمد اسماعیل3- کریم

4- زمان  5-صادق6- نصیر7-علی یار بود

(((محمدرسول دارای 9پسر به نام های1-محمد یار (مرحوم مسعود و داود و محمود)

2- آقایار ( شهرام و مهدی )  3-امام داد ( امیدوار ( آرمان ) و مراد ( انوشیروان و شایان )

 و مجتبی)   4- نامدار ( علی ) 5- شهید ایرج 6- بیژن ( یوسف و جواد ) 7-  محسن ( مازیار و ماهان )

8- البرز ( کیوان ) 9- فریبرز ( نیما ) )))

(((محمد اسماعیل دارای سه پسر به نام های 1-غفار ( مهرداد و سجاد و حسام ) 2- مختار(مرحوم اشکان و امیر محمد)    3- جبار ( مهران وسهراب ومهدی ) می باشد )))

((( کریم دارای 5 پسر به نام ها ی  1- منوچهر ( رضا و ابراهیم ) 2- اردشیر ( بهمن و پیمان و پژمان و علی ) 3- ابولقاسم ( منصور ) 4- حسین ( سهراب و داراب و مهراب و مهرداد ) 5- رستم ( سامیار )   می باشد )))

(((زمان دارای 7 پسر به نام های 1- سلیمان ( محمد و علی ) 2- فرهاد (کامران و پوریا ) 3- بهروز (پرویز ) 4- داریوش( ارش و کیانوش ) 5- کوروش 6 –بهرام 7- سعید  می باشد )))

(((صادق دارای یک پسر به نام مجید و او  نیز پسری بنام  رهام  دارد.)))

((( 6- نصیر و 7- علی یار بدون فرزند )))  }}}

{{{1-3- میرزا قلی دارای 3پسر به نام های 1- فیض الله ( مرحوم باقرو حبیب الله ( بهمن ( امیر حسین و امیر مهدی ) و مهران ) و عین الله و فرج الله ( مهدی ) و فتح الله ( فرحان )) 2- مهدی ( جمعه ( برزو و مرتضی و عبدالله و فرزاد )و نادر ( احمد و قاسم و جعفر و کاظم و رسول) می باشد  ))) }}}

{{{ 1-4- نجفقلی دارای دو پسر به نام های 1- غلام آقا ( خلف( محمد و سامان ) و امید و حامد وحجت ) 2- سلطان آقا ( محمد ( کامیار ) و حسین و علی(سورنا) و امیر ) می باشد }}}

{{{2-1-ابو القاسم دارای 3 پسربه نام های 1-فتحعلی ( علی بابا) 2- شیخعلی ( کلبعلی (فرضعلی( علی(سروش) و علیداد(دانیال و یونس) و رضا و بهنام( پویا و پوریا ) و حمید رضا و عبدالرضا )و قبادعلی (حسین) کرمعلی ( عبدالحسین و غلامحسین ) شمسعلی ( شیرعلی(ابوالقاسم( محسن و حسن و مسلم )،عباس( ابراهیم و مرتضی و مجتبی )،علی،حسین ، احمد و محمد) ) 3- مالی ( حفیظ الله(عزیزالله(حسن و حسین و رضا و مهدی )،سیف الله )محمدعلی ( غلامعباس(میلاد ) و غلامعلی )) میباشد}}}

{{{3-1- ابو الفتح دارای 2 پسربه نام های1-علی بنده(فرج (خاجعلی (روزه، سبزعلی،آقاعلی،شاپور،محمدعلی و احمدعلی و حبیب )وعبد العظیم ( کریم (بختیار،مختار ،ساتیار،اسفندیار ))وابوالقاسم (رمضان(محمد علی) ،قربان ( امیر علی ) ،رحمان( محمد مهدی ) ومحمد ))و عبدالحسین ((ظهراب (غلامحسین( حامد و فرشاد و فرشید ) ،غلامعباس(امین و علی ) ،حسن و مرحوم غلامرضا )و مهراب  (خسرو ،پرویز، سلطانمحمد )و سهراب)و علی حسین(میرزاحسین و غلام (شاه رضا(احمد و امین و محمد) ،علی) می باشد

2-علی ضامن دارای 3پسر به نام های 1- رحیم ( شکر خدا( اصغر و ابوالفضل و ابراهیم ) )2-عیسی ( خانمحمد( هوشنگ ( عارف ) و یدالله و مهدی و عباس و سجاد  ) و خدامراد( محمود و اسماعیل و ابراهیم و حسین و عباس ) و ستار (بهادر و شروین )) 3- محمد نبی (جانمحمد ( محمد رضا و میثم ) می باشد }}}

{{{4-باقر دارای 1پسر به نام بندر بود (الله مراد (علی اکبر( بندر(مرحوم اصغرو اسفندیار و مسعود ( آرین ))))) دارد.

 

××××××××براتعلی دارای دو پسر به نام های ( جمشید( علی شیر ) و خورشید( بدون فرزند پسر ) داشت  )

علی شیر دارای 2پسر به نام های1- مراد (جمشید  ( علی شیر(علیداد (مبین) و سالار و ضرغام و قهرمان و مراد ) شکر الله ( سیروس رامین ایمان احسان ) )  وحاجت ( عبدالله (غلام (بنیامین ) و محمد )  ) و امیر قلی ( موسی ( ناصر و یاسر ) و عوضعلی )

و قیزان (محمد رضا و علیرضا و حسین ) می باشد

2- براتعلی ( روشنعلی ( خانعلی ( اسحاق(ارشیا) و ابراهیم )و نجفقلی(محمدرضا ( حمیدرضاو هومن )وشاهرخ ( علی ) وحسین و حسن) و صفر( اصغر و اکبر و مرحوم احمد ) و یادگار ( محمد و مصطفی) )و داوود علی ( راز علی( هادی و ذبیح الله واسد الله و امرالله وجعفر و اکبر ) و علی ( روح الله( سامان)وعنایت الله و نبی الله و سیف الله و امید ) ویار علی ( دلاور ( مهدی و عباس و رضا ) الماس(محسن و منصور و مرتضی و علیرضا و امیرمحمد ) بهزاد (مهرداد و محمد ))   و نوروز علی ( فیروز ( امیر حسین) و مرحوم غلامرضا می باشد )))

این شجره نامه توسط مجتبی  باقری پبدنی تهیه و تنظیم گردیده و ضمنا کمی و کاستی و نقایص  آنرا برای تصحیح و تکمیل به آدرس وب زیر مراجعه نموده و اطلاع دهید

تهیه شده  توسط www.pebdeniofpersia.blogfa.com