با سلام به دوستی که خود را همکار آقای ناصری معرفی کرده و در مورد مطلبی در باره آقای ناصری نظر داده بودند و نام محترم خود را نیز مرقوم نفرموده بودند ، با پوزش  به اشتباه نظر  ایشان از قسمت نظرها پاک شده است . از این دوست گرامی درخواست می گردد که در صورت امکان و مجددا عین نظر داده شده را مرقوم و ارسال نمایند . در مطلب رشته آقای ناصری نفت درج شده بود که در واقع رشته ایشان برق بوده و در شرکت ملی نفت  مشغول بکار و فعالیت بوده اند. مجددا از تذکراین دوست عزیز تشکر می کنم و پاک شدن نظر ایشان را سهوی اعلام کرده و پوزش می طلبم  و منتظر ارسال مجدد اصل نظر  هستم   .