داریوش پبدنی و بهروز پبدنی دو کاریکاتوریست نمونه و موفق از طایفه پبدنی بختیاری

آقای داریوش پبدنی و آقای بهروز پبدنی دو کاریکاتوریست هنرمند وموفق  طایفه پبدنی بختیاری هستند که در کشور عزیزمان ایران و جهان نامی آشنا و ماندگار از خود بر سینه تاریخ هنر ثبت و ضبط نموده اند . این دو برادر هنرمند و نابغه در کمترین زمان ، بهترین و بیشترین تصاویر کاریکاتور و نقاشیهای بدون شرح رابه زیبایی و با معنا و با مسما ترسیم می کنند .  این دو برادر خوش ذوق و هنرمند بارها در مسابقات ترسیم کاریکاتور و هم چنین درمسابقات سرعت درخلق نقاشیهای گویا و کاریکاتور شرکت کرده و مراتب بالایی را کسب کرده اند . کاریکاتورهایی از این دو برادر در کتاب جهانی کاریکاتور که در ژاپن به چاپ رسیده است ، ثبت گردیده که باعث افتخار بنده و همه دوستداران هنر و هنرمند می باشد .

آقای داریوش پبدنی علاوه بر دارا بودن  شخصیت هنری در جرگه نقاشی گویا و کاریکاتوریست ، مدیریت  کتابخانه و کتابفروشی دیدنی و جالبی را در شهر فولادشهرنیز بر عهده دارد که به سبب ذوق و قریحه وسلیقه هنری این کتابخانه به یک موزه با ارزش و موفق مبدل شده است . ایشان در کنار کار کاریکاتور، کتابفروشی و کتابداری مبادرت به جمع آوری و تهیه کتب و اسناد خطی نادر و کمیاب و قدیمی با ارزش نموده است که جالب و دیدنی است . این موزه و کتابخانه بارها از سوی مسؤلین و اساتید مورد بازدید قرار گرفته و آقای داریوش پبدنی بارها به خاطر این کار بزرگ و ارزشمند ، تشویق و تحسین وتقدیر شده است . بازدید از این موزه و مجموعه ارزشمند و نادر خطی  و آشنایی از نزدیک با این هنرمند موفق را به دوستان توصیه می کنم .

در جمع این خانواده محترم و هنرمند  پبدنی و در کنار این دو برادر هنر مند  و با ذوق ، خواهری تحصلکرده و مترجمی توانا  با اثرو کاری بزرگ و بجا ماندنی ،نام خود را در زمره زنان موفق و با اندیشه و  دانش پژوه ثبت نموده است . سرکار خانم پوران پبدنی ، خواهر آقایان داریوش و بهروز پبدنی ، فارغ التحصیل کارشناسی زبان انگلیسی است . ایشان قرآن مجید را به انگلیسی ترجمه و تفسیر نموده است که این کار بزرگ و ارزشمند مورد تحسین همگان قرار گرفته است . پیشرفت و موفقیت هر چه بیشتر سرکار خانم پوران پبدنی بختیاری، خواهر محترم و بزرگوارم را از خداوند متعال خواهانم . بی شک دختران و زنان تبار بختیاری و ایرانی به وجود این دختر موفق پبدنی بختیاری افنخار می کنند .   

با سربلندی و افنخار ، به وجود این دو برادران عزیز و هنرمند  و به خواهر محترم و موفقشان و همه آنهایی که در میدان هنر حرفی برای گفتن دارند و موجبات سربلندی و مباهات تبار و وطن خویش را با خلق آثارو هنرهای ماندنی خویش فراهم می سازند ، می بالم . داریوش ها و بهروز های هنر مند و موفق پرچمداران افتخار آفرینی هستند که نام طایفه پبدنی و تبار بختیاری و ایران و ایرانی را برلوحی زرین حک کرده و بر بلندای قله افتخار در دید همگان  ، برافراشته و به احتزاز در می آورند. موفقیت و سربلندی برادران عزیزم را از ایزد منان خواستارم .