نفیسه مسعودی بر بلندای سکوی قهرمانی جودوایستاد

نفیسه مسعودی ، این دختر قهرمان بختیاری و دارنده کمربند مشکی، در مسابقات منطقه دو کشوری به مقام نخست نایل ومدال  با ارزش طلا را  با اقتدارصاحب شده و در مسابقات سراسری کشور نیز به مقام سومی  و مدال برنزدست یافت.

وجود با ارزش و ارجمند نفیسه مسعودی ،این دختر قهرمان وشایسته بختیاری و ایران زمین،همانند دیگر قهرمانان مایه مباهات و افتخار تبار بختیاری و هر ایرانی است . بنده نیز به سرکار خانم نفیسه مسعودی قهرمان جودو ، و دختر شایسته بختیاری و ایران سرافراز ، افتخار می کنم و این پیروزی و موفقیت و سربلندی را به ایشان و خانواده محترمشان ، به ویژه جناب آقای رستم مسعودی ، پدر گرامی قهرمان نفیسه مسعودی ،تبریک  عرض می کنم .

موفقیت هر چه بیشتر دختر قهرمان ایران را از ایزد یکتا خواستارم