مقبره شاهزاده ابراهیم زیارتگاه ومکانی مقدس است که مورد احترام و تقدس مردم بختیاری و خصوصا مردم طایفه پبدنی و گله  می باشد . شاهزاده ابراهیم یا سلطان ابراهیم یکی از فرزندان امام محمد باقر(ع) است که به همراه خواهرخود ام السلمه در روستای گردوی علیا  مدفون شده اند . این مکان مقدس در کوهپایه کوه چوبین در تنگ گزی بختیاری قرار گرفته است . چشمه ای جوشان و سرد و گوارا از زیر بنای مقبره جاری است که آب شرب مردم روستای گردو و زمینهای کشاورزی را تامین می کند .

     در این مورد تذکره و یا شناسه ای معتبر از شاهزاده ابراهیم در دست نیست . شیخ قپان (آقای محمدعلی صادقیان ) متولی کنونی زیارتگاه شاهزاده ابراهیم در باره چگونگی کشف و ایجاد بنای این زیارتگاه توسط کربلایی صادق روزبه ای اطلاعاتی دارند که سینه به سینه و از جد و پدران خانواده به ایشان منتقل شده است . با توجه به اینکه هیچ گونه سند و تذکره ای در این مورد در دست نیست ، تا نیل به اسناد و نوشته های معتبر ، بنا به گفته آقای محمدعلی صادقیان که در شهر قم و در نزد یکی از علما به امانت سپرده شده است ،   لزوما از روایاتی که ایشان نقل می نمایند جهت استفاده و اشارات مختصر بستده می گردد .   

شیخ قپان ( آقای محمدعلی صادقیان ) متولی فعلی سلطان ابراهیم می گوید :

پدر بزرگم کربلایی صادق روزبه ای که اهل و ساکن روستای روزبه در نزدیکی شهر چادگان است ، شبی شاهزاده ابراهیم در خواب زیارت می کند . امامزاده ابراهیم به صادق می گوید که به یافتن قبر ایشان و خواهرش در کوهپایه کوهی و در کنار چشمه و درخت چناری در منطقه بختیاری اقدام کن .

صادق روزبه ای پس از دیده این خواب به منطقه پرک  بختیاری می رود و در باره مشخصات مکانی که در خواب دیده بود با اهالی محل در میان می گذارد . . .

مطلب ادامه خواهد داشت

توجه :

ذکر مطالب فوق که توسط آقای محمدعلی صادقیان بیان شده است صرفا جهت ثبت مکانهای جغرافیایی و مذهبی و غیره طایفه پبدنی در کتاب در دست تهیه تاریخچه طایفه پبدنی است و هیچ حق یا حقوقی ، از کسی یا از کسانی را ایجاد و یا باطل نمی کند و جنبه ثبوطی و مستندی ندارد .