در کمرکش و دامنه کوه سله تر (salahtor) در منطقه پرک و تنگ گزی طایفه پبدنی تک درخت تاگی وجود دارد که درپای آن چشمه آبی گوارا جاری است . این تک درخت که به تاگ سبز معروف است ، همیشه هم سبز نیست . تاگ مورد احترام مردم منطقه بوده و در نظر آنان جایگاهی مقدس بشمار می آید . مردم معتقدند که محل رویش این درخت قمگاه و گذرگاه یکی ازاصحاب از اعمه اطهاراست . در مورد اثبات این نظر و رای هیچ سند و یا روایت و منبع موثق و مکتوبی وجود ندارد . ستایش درخت و یا هر جسمی و یا موجودی از نظر شرع مترود و شرک محسوب می گردد . مردم توسل و تکریم این مکان را تنها به عنوان یک نظرگاه و یا قدمگاه اصحاب مد نظر داشته و صرفا درخت پرستی و خرافه گرایی مد نظر نیست . قداست این درخت برای مردم تا جایی است که مردم به زیارت آن رفته و بعضا ً حاجت خویش را از این درخت تاگ درخواست می کنند به آن نیز سوگند یاد می کنند. در کنار این درخت و چشمه سار آن اتراق کرده نذر خویش را ادا می کنند و به نشانه نیاز و حاجت تکه پارچه ای بر شاخه آن می بندند . طی شیب تند دامنه کوه سله تر و بالا رفتن از آن سخت و طاقت فرساست . اما دوستداران و معتقدین به این درخت تاگ با اشتیاق و میل سختی راه و سربالایی تند این کوه را به جان خریده و طی طریق می نمایند و خود را به بلندای آن که مشرف بر پهن دشت پرک و تنگ گزی ، دشت لاله و  دیمه و شوراب کوهرنگ بختیاری  و رود پرجاری زاینده رود است برسانند . از این منظر کوه سپید و سر به فلک کشیده زردکوه ، سربلند و زیبا ، مغرور و پا برجا  به زیبایی هر چه تمامتر و غیر قابل وصف دیدنی است . چند سالی است که افرادی خیر و دوستدار این تک درخت زیبا و سرسبز دامنه کوه سله تر ، با تقبل هزینه های سنگین اقدام به جاده ای تا نزدیکی درخت تاگ نمودند که فقط اتومبیل های کمکدار می توانند از شیب تند آن بالا بروند . این افراد خیر نیز اقدام به خرید و تهیه وسایل رفاهی و خوراک پزی ، از قبیل موکت وزیر انداز ظروف مورد نیاز کرده و سجاده نماز نموده و در آن محل قرار داده اند .

     عقیده و مرام مردم مورد احترام است . تایید و یا رد آن در صلاحیت نگارنده نیست . مردم به زیارت تک درخت تاگ میروند اما سجاده نماز را می گسترانند و رو به قبله ، با خداوند یگانه و معبود خویش راز نیاز می کنند . تک درخت تاگ شاید  جایگاهی باشد برای عبادت خداوند در بلندای کوه سله تر. شعر موسی و شبان حضرت مولانا مصداق خوبی است برای نتیجه گیری منطقی در مورد درخت تاگ سبز .  سرسبزی و همیشه سبز بودن همه زایرین و دوستداران تاگ سبز آرزوی نگارنده است .