پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

کینو

در سرا شیبی کینو ، به تن صخره سخت

به رخ برف سپیدی که دلش یخ بسته
رد پاهای زیادی است بدون کالک
خط سرخی است بجا مانده ز بالی خسته

بر سر گردنه غیرت کهسار صفا
در گذر گاه بلا دیده بیداد زمان 
سنگ چینی است به پا مانده ز غیرتمندان
یادگاری است به جا مانده از آن تیر و کمان
...

 

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٧:۳۱ ‎ق.ظ ; جمعه ۱٢ آذر ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم