پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

برگردان سروده ی «اخوی تا به کی ... »به فارسی به درخواست دوستان

اِخوی تا به کِی هِی بِدونُم ز پِیت 
نَرَمنُم ز مالت دلم منده تِیت

نَهِشتی به زون تا دِراهِن تیام 
هَمِس گُهرته یا که آویده گِیت

 

برگردان به فارسی به درخواست دوستان:

«می خواهی تا به کی همواره بدوم دنبالت - فراری ام مده از در خانه ات، دلم مانده در پیشت - نگذاشتی به زبان تا در بیاید چشماهایم - همیشه نوبت، نوبت تو و فرصت، فرصت توست.»

)گهره و گی دو واژه مترادف و هم معنی به چم و معنای نوبت،فرصت ، دفعه، بار و ...)

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱:٥٦ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱۱ آذر ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم