پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

بلیط پیر کهسارم به جا مند

بلیط پیر کهسارم به جا مند

به تَنگِ لالِ بی همسا جدا مند

صویر و تش به دل مندیر امداد

به جِنگ و برچِ افتو وا بلا مند

غریوه وا ولاتس بی کس و کار

به مینه پرز پرزینا سوا مند

نوند افتو به شوگارس یه دم تی

به مال بی کسی ری ور خدا مند

ز کیک چر به سوز گاگریوا

به پا دلتنگیِ تلمیتِ دا مند

به سینه داغ پر سوز برافتو

ز داغ شیر بیشه وا عزا مند

کتل کردن، ورازنیدن کمیته

به کوم زین، تفنگ شا پیا مند

به دشت لاله، پا کهسار کهرنگ

بهون سردیارون هم به پا مند

به جنگ و مرزداری گرز و شمشیر

به دست بختیاری چی طلا مند

نشون بختیاری خاک ایرون

زوون و نشخ چوغا، وا قوا مند

اناله ار ز مرگ شیر، «تهنا»

ز بالایی شیرون سر به سا مند

 

 

 

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٩:۱٢ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٦ مهر ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم