پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

نیزم خوتی، نازم خوتی

نیزم خوتی

 نازم خوتی

 بالنده پروازم خوتی

 روزم اَویده بی تو شو

 ای افتو روشن درو

 

سازم خوتی

 بازم خوتی

 آرنگ سرنازم خوتی

 لاشم اویده پر ز تو

 ای درد و درمونم بیو

 

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٤:۳٥ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٦ شهریور ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم