پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

برزیر وا تُربه هالی ریه شون

داسه کُل کردن و دادن دست شون
برزیر وا تُربه هالی ریه شون

وسته پا مات و اناله شون ز جون
برزیر وا بزگل آمم زمون

گسنه مندن هر دو تا، پاسون پتی
جست نون رهدن ز دل، وستن ز تی

...

(ستین بختیاری)
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ ; شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم