پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

تا منه شوگار زمون، زی بکنه بیارمون

...

سرگه میلس گپون، نید ز تش داره نشون 
تا منه شوگار زمون، زی بکنه بیارمون

منده به مندیر پیا، تا که ز کُه به لم درا
تی به رهیم سیچه نیا، مند به ره باهارمون
...
وست تیا به هرس و هین، منده به تیغشت پسین
شو اُنه ایاهه ز دین، تا بوره نتارمون

روز به جسته هی نرو، افتوه روشنم درو
ون ز تشت به کار شو، تا به وراهه آرمون

...

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٠:٢٤ ‎ق.ظ ; شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم