پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

روز دایل و روز زنگل موارک با!

روز دایل و روز زنگل موارک با!

دایه نیخوم مو یه دنیایی به جات 
دار و نادارم همس ور زیر پات

گرمی دل اِز تو منده پا به جا
آستاره ها همه، بندی نات

(ستین بختیاری)

پبده و پبدنی

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٩:٥٧ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۳٩٥
Comments نظرات () لینک دائم