منطقه پبده در میان کوههای بلند محصور شده است . پبده دو راه ورودی دارد تنگ انبار سفید در غرب  و  دیگری تنگ پبده یا آستون ( آستان ) پبده در شرق این منطقه . آستون در گویش بختیاری به راه تنگ و سخت و صعب العبور  و پر پیچ وخم گفته می شود که معنی درگاه و یا آستان را نیز دارد. آستون پبده در حال حاضر جهت احداث پل و راه بین چلبار و گردشگاه کسد و آرپناه در دست احداث و عملیات راه سازی است .