پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

گریوم سی . . .

گریوم سی که و کهسار بی شیر
گریوم سی تفنگ منده بی تیر

گریوم سی پیایل رهده ور خَو 
گریوم سی شِکال و بَنگ برنو

گریوم سی دل تنگم، بنالم
ز داغ گویل رهده ز مالم

گریوم سی دل بختم که بی یار
به خو منده منه ای روز و شوگار

بنالم سی که تاراز و منگشت
ز بی کوگی، ز بی دنگی، ز بی گشت

گریوم سی کمیت منده بی زین
کد و یالس ز زهم جل پر اِز هین

گریوم سی یل و تیپ سوارون
به سی کهمیر و سردار صیادون
گریوم سی که بی برف کهرنگ
به سی او دایل مندیر و دلتنگ

گریوم سی تش و چاله دم او
گریوم سی وُجاق کور چی شو

گریوم سی تل و تمدار و جُفنه
گریوم سی لوینه منده گسنه

گریوم سی چه بی نفت لالی
بنالم سی زمین هشک و هالی

گریوم سی خروش رود کارون
که بی ره وسته مینه کُه به زندون

به سی ماهی مرده ور گلالی
به سی زاینده رود هشک و هالی

بریزم هرسمه وا هین و دندال
به سی شیردال خرده تیرِ ور بال

گریوم سی بلیط ریشه ور تش
زغال آویده سوز دار دلکش

به سی دایل که رهدن ور سر زا
به سی نوزا به تهده منده بی دا

بنالم سی گل آلاله، بی دشت
به سی شیوند و شالو، کوه منگشت

گریوست ار دل «تهنا» ز دردا
ستینس شیر بیشه هد به هندا

تشی ور پا به چاله ای کنن روش
وجاقا پر ز انگشتا به چی دوش

زنن بنگی منه تنگا به کهسار 
ارُمنِن چال جغد شیم شوگار

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٩:۱٧ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢٠ بهمن ۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم