پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

پاپروکی بال ازی ری تش یه بال

پاپروکی بال ازی ری تش یه بال
ری بلازی تش چی آشو، زید بال

هر کرت وا هر فری وا چرخ و دِر
فنجه ری بالس اوست، ای زید خال

خال فنجه چنده خالا بال بید
بالِ پر رنگس آوی چی آشپال

غیرکش ای رهد و ورگشت او به تش
هی اسهد اما نه ای چرنی، نه نال

تردهست آرُم و هی ای رهد و وید
تش گرهده، سهده و بی دنگ و قال

دل اخو تا سی دلی هاچق بنی
جون ور تش، سر به داری پا به گال

پرپروک آویده «تهنا» بال تش
دل برشته، سهده بالی، منده زال


نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۸:۱۳ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱٥ بهمن ۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم