هالو زال خوو اگوهه بس بگرین گوش - اسبونتونه زین کنین خوتونه یراق پوش

آرامگاه هالو زال مرد هشیار و دانای بختیاری در  «هارنی کلا» از توابع منطقه ی «تمبل  و رنگرزی» در شهرستان لالی قرار گرفته است. در پای کوه هارنی کلا و در محل به هم پیوستن دو رود«شور »و رود«تَلُک» زمینی هموار هست که در بخشی از آن مزارستانی به وجود آمده است که یکی از این مزارها، آرامگاه مرد بزرگ و دانا و آگاه بختیاری، هالو زال  می باشد. از آرامگاه و کوشک هالو زال تنها خرابه هایی باقی مانده است که پی و دیوارها را نشان می دهد. شوربختانه سنگ مزار وی شکسته شده و تکه های آن در هر سوی مزار به چشم می خورد؛ناآگاهی و یا هر چیز دیگری دست نادانی را واداشت تا سنگ مزار بزرگ مرد دانای بختیاری را چنین وضعیتی در آورد. نام هالو زال را می توان در تکه های سنگ شکسته یافت و تنها نگاره اسبی که بر آن نقش بسته بود را می توان به روشنی و کامل دید.

با ایجاد سد گتوند که در حال احداث می باشد و با توجه به نشانه و علامتی که در دامنه ی کوه هارنی کلا و در چند ده متر بالاتر از مزارستان نشانه گذاری شده است، مزار هالوزال و دیگر مزارهای مزارستان به زیر آب خواهند رفت که جا دارد که از سوی مسئئولان در این باره اندیشه ای درست و بجا صورت پذیرد و مزار هالو زال با احترام و درست در جایی دیگر ،جابجا شود.

   حسین عبدالهی پبدنی

حسین عبدالهی پبدنی