پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

دا

دا

دایه ای مهر خدایی به دلت جا کرده
روز و شو نور الهی به سرت سا کرده

زیر پاهاته بهشتینه خدا کرده به پا
هر دو دنیانه یه جا، مهر و پشا دا کرده

شیر پاکت به قسم، بهد خدا تی همه کس
ارزشی بیشتر از خاک دو دنیا کرده

بیشه زار دل دا زاگه شیرون نره
دا وجاقانه ز جون، پر تش و روشنا کرده

دل به سی دیدن دا، چی مه و افتو شو و روز
آسمونانه یه سر، زیر به پاها کرده

دانه از یاد مبر، جای خداته سر گل
او به کهسار بلندیته به هندا کرده

داره تهنا منه دل ویر قشنگاسه ز دا
مینه هر بلگ دلس، هُمدَم و هُمسا کرده

(حسین عبدالهی پبدنی)
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۳:٠٢ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم