پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

ترک کاشانه از این جور و جفا خواهم کرد

ترک کاشانه از این جور و جفا خواهم کرد
خانه در کوی خرابات بنا خواهم کرد

دل جدا سازم از این سنگ و نماهای فریب
خارج از مسجد و بتخانه دعا خواهم کرد

مهر و تسبیح و ز سجاده نیارم به میان
سجده بر جای نگاهی ز خدا خواهم کرد

پند واعظ ندهم گوش و روم بر لب کشت
با می و سبزه و گل، عشق و صفا خواهم کرد

گل حسرت زده را بر کنم از باغ دلم
دل پرپر شده را نشو و نما خواهم کرد

حلقه را بر در آن دوست زنم گاه سحر
بی مهابا ز عسس، بانگ رسا خواهم کرد

از هزاران ره گلزار و گلستان جویم
...
...

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱:٤٦ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱٢ آذر ۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم