پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

ظلم گرون؛ افتو اگون نی زنه

ظلم گرون؛ افتو اگون نی زنه
نی خو یه دم تی منه ای تی ونه

مندمه مندیر رهس تی به کُه
تا نه درا دل ز دلس نی کنه

(ستین بختیاری)
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٧ آبان ۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم