پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

قشنگی ، دلربایی، فصل پاییز

قشنگی ، دلربایی، فصل پاییز
ز هر رنگی صفایی، فصل پاییز

چو منشوری به آرایی ز خورشید
به هر برگی نمایی، فصل پاییز

(ستین بختیاری)
نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٧:٢۸ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱۱ آبان ۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم