پبده و پبدنی و نگاهی تازه به فرهنگ بختیاری

روز کورش بزرگ خجسته باد!


کورش، پدر ایران
پسرِ خوروَش ایران ، پدر ایران است
کُرِ خورشید فروزان، پدر ایران است

گوِ شیر، اوژنِ کورش، شهِ بیدار زمان
سرِ بالیده ز آنشان، پدر ایران است

پدرِ داد و دهش، مهر و گذشت و بخشش
شهِ داد و حق انسان، پدر ایران است

گلِ خوشنامی ایمان، مهِ هورا مزدا
سرِ بسپرده به یزدان، پدر ایران است

ز کهن مانده به گیتی، بر هر دشمن و دوست
ذوالِ قرنینِ به قرآن، پدر ایران است

به دل نیل و به جیحون، به تن آبی پارس
دُر بالیده به مرجان، پدر ایران استشهِ داد و حق انسان، پدر ایران است
به دل نیل و به جیحون اگرت خوش نگری
دُر بالیده به مرجان، پدر ایران استهمه دانند به گیتی ز کهن، دشمن و دوست
ذوالِ قرنینِ به قرآن، پدر ایران است
...

نویسنده : حسین عبدالهی پبدنی : ٦:۱٠ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٧ آبان ۱۳٩٤
Comments نظرات () لینک دائم